Gå till innehållet

Sveriges naturorganisationer på offensiv mot skogsbruket och skogspolitiken

De stora skyddade skogsområdena finns framför allt i norra Sverige. Foto: Frida Hermansson

Den senaste tiden har Sveriges naturorganisationer tagit plats och gått på offensiven i skogsdebatten. I kampanjer och debattartiklar påpekar de bristerna i den svenska skogspolitiken och skogsbruket.

Greenpeace hade i veckan en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken “Den riktiga skogen håller på att ta slut i Sverige”. Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace, menade att “läget är akut för de skogsområden som är viktiga för att hotade arter ska överleva” och att vi nu måste skydda fyra gånger så mycket skog än de knappt fem procent som nu är skyddade från avverkning enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Ny podcast om hur den svenska skogen mår

Frode Pleym lyfter också fram att det i Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport från i år framgår att bara två procent av den svenska skogen har konstaterats innehålla skog med höga naturvärden, så kallade ”skogliga värdekärnor”.

Greenpeace kräver nu att regeringen omedelbart inför “ett formellt och långsiktigt skydd av de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som skyddsvärda” och att skogsbolagen “avstår från att avverka i dessa skyddsvärda områden även innan ett formellt skydd har kommit på plats”.

LÄS ÄVEN: • Bråttom att skydda världens naturskogar, enligt rapport

– Det finns inte längre utrymme för att gömma sig bakom befintliga åtgärder. Vi har helt enkelt inte tid med det. Skyddet av svensk skog tar myrsteg när det är sjumilasteg som krävs, skriver Frode Pleym.

Läs mer på Greenpeace webbplats

Under torsdagen den 2 mars svarade skogsindustrierna på SvD Debatt att det är självklart att skogen ska brukas på ett hållbart sätt. WWF replikerade på detta svar på sin webbplats och menar att de är överens om att skogen är en del av lösningen på vår tids stora problem, men att vi är långt ifrån ett verkligt hållbart skogsbruk idag, trots stora förbättringar de senaste 20 åren. WWF vill att begreppet ”hållbarhet” används utifrån vetenskapliga grunder.

– Det är olyckligt att begreppet hållbar bioekonomi i dag används för lättvindigt. Det räcker inte att skapa nya produkter, tjänster och energi från skogsråvara för att kalla det en hållbar bioekonomi. Det är också viktigt att säkerställa att den skog som vi använder också har brukats på ett hållbart sätt – och där delar vi inte Skogsindustriernas syn på hur den svenska skogen brukas i dag, skriver Peter Westman, Naturvårdschef och Linda Berglund, skogsexpert.

Läs mer om skogsbruk på WWF:s webbplats.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk mot hur skogspolitiken bedrivs idag.
– Hur skogen används och brukas berör oss alla. Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har aldrig funnits så lite av den biologiskt rika naturskogen som det gör idag. Vi behöver en ny skogspolitik för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden, skriver föreningen på sin webbplats.

För att skogsbruket ska bedrivas hållbart anser Naturskyddsföreningen att lagar och regler måste ändras så att skogen brukas så att den räcker för alla våra behov, skogens värden värnas för alla medborgare och att det skapas bättre förutsättningar för att livnära sig på naturturism. De vill också se “förtydligade och förstärkta minimikrav på hur skogsbruket ska bedrivas för en bättre hänsyn till människa och natur”, “förbättrade möjligheterna för markägarna att använda hyggesfria metoder i skogsbruket” och förstärkta möjligheter för skogen att motverka klimatförändringarna både som kolinlagring och substitution. Sist men inte minst vill Naturskyddsföreningen att lagstiftningen för skogen ska läggas under miljöbalken, som styr annan markanvändning.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats

Även Naturskyddsföreningens skogshandläggare har gett sig in i debatten med ett nytt inlägg på Skogsbloggen. Där menar hon att mantrat om att vi aldrig haft så mycket skog och att det avverkas mindre än vad det planteras är “en argumentation som används för att tuta i folk att skogsbruket i Sverige är hållbart”.

– Ett biologiskt skogsbegrepp är dock mer komplext än växande virkesvolym och innefattar långt mer än bara träd, skriver hon. Kunskapen om olika ekologiska samband och processer, med otaliga interaktioner mellan arter, är dessutom ofullständig. Ett naturligt skogsekosystem kan ha sitt ursprung i en mycket avlägsen forntid och bära en biologisk mångfald som utvecklats tillsammans med olika träd under åtskilliga årtusenden. Med ett biologiskt skogsbegrepp har vi således mindre skog i Sverige än någonsin.

Sveriges naturföreningar är överens om att något behöver göras. Skogsindustrin protesterar och upprepar sina argument om att skogsförrådet ökar och att skog är “en grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin“. Nu återstår att se vilka politikerna väljer att lyssna på.

Mer att läsa