Gå till innehållet

Sveriges natur lockar var fjärde turist och ger mångmiljardintäkter

Friluftsliv. Foto: Maths Nilsson 

Den svenska naturen är orsaken till vart fjärde turistbesök i landet och det kan motsvara exportintäkter på 30 miljarder kronor per år. Dessutom spenderar svenskarna själva ungefär 26 miljarder kronor årligen på den svenska naturen. Detta enligt uträkningar från Ekoturismföreningen. 

Vår avdelning om naturturism i Sverige.

Uträkningarna baseras på uppskattningar och statistik från Tillväxtverket, Svenska institutet och Visit Sweden. En undersökning från Turismforskningsinstitutet Etour som gjordes för några år sedan menade att svensk naturturism hade en omsättning på 3,6 miljarder kronor, men Ekoturismföreningen påpekar att det då inte räknats med andra utgifter så som resan, livsmedelsinköp, shopping och boende. 

LÄS ÄVEN: • 56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

– Att väredesätta naturens bidrag till svensk attraktionskraft är en grannlaga uppgift, säger Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn. Samtidigt tror vi att det är nödvändigt att försöka. Det handlar om att fokusera än mer på vad som gör vårt land spännande som resmål. Allt resande börjar med en önskan om att uppleva eller besöka någon eller något som inte finns på hemmaplan. Sedan spelar pris, tillgänglighet och en mängd andra faktorer en stor, och ibland helt avgörande, roll. Men för besöksnäringens framtida utveckling är det viktigt att fler beslutsfattare förstår den grundläggande drivkraften i all turism – reseanledningen. Och då blir det viktigt att förstå naturens betydelse för svensk ekonomi.

Källa: Ekoturismföreningen 

Mer att läsa