Gå till innehållet

Sveriges nästa nationalpark ligger nu på regeringens bord

Åsnen rymmer hundra öar, skogar, våtmarker och vattenmiljöer. Foto: Ingela Eriksson

Nu ligger ett förslag från Naturvårdsverket om att göra Åsnen till Sveriges 30:e nationalpark hos regeringen. 

Naturvårdsverkets förslag har varit ute på remiss för synpunkter sedan i maj och det enda som återstår innan Sverige får sin 30:e nationalpark är ett godkännande från regeringen och Riksdagen.

– Den föreslagna nationalparken omfattar mycket vatten, en fantastisk övärld, fina bokskogar och våtmarker. Området representerar det unika sydsvenska slättlandskapet, med ett orört och vildmarksliknande skogs- och sjölandskap med ett rikt växt- och djurliv. Inom det föreslagna området finns två entréer, besöksplatser och leder, skriver Naturvårdsverket.

Åsnen ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland och är med på listan över våtmarker av internationell betydelse enligt Ramsar-konventionen. I området finns ädellövskogar med ett ovanligt rikt växt- och djurliv med mycket lavar, svampar och vedlevande insekter. Längs stränderna växer många gamla och grova träd och området rymmer bland annat fågelarter som fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett och storlom. I vattnet lever ett 20-tal fiskarter.

Källor: Naturvårdsverket och Nationalparken Åsnen

Mer att läsa