Gå till innehållet

Sveriges invånare får allt närmare till skyddad natur

Stadsnära skog i Stockholmstrakten. Foto: Erik Hansson

Sedan 2013 har Sveriges invånare i snitt fått 200 meter närmare till skyddade naturområden. Men snittavståndet är fortfarande långt – 2,8 kilometer. Det visar statistik från SCB.

Människor mår bra av att vistas i naturen. Det har visats i studie efter studie. Folkhälsomyndigheten menar att städer bör planeras så att folk har max 300 meter till naturen. Forskning har nämligen visat att 300 meter utan hinder så som trafikerade vägar är hur långt människor över lag är beredda att gå till ett grönområde för att nyttja det regelbundet. Dessutom visar forskning att närhet till natur ger större upplevd lycka.

LÄS ÄVEN: • Folkhälsomyndigheten: Planera städer så folk har max 300 meter till natur

̶ Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

2016 hade svenskarna i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur. Det är 100 meter bättre än året innan och 200 meter bättre än år 2013, men det är fortfarande ganska stort avstånd och det ser väldigt olika ut i olika kommunerna.

– Det är positivt att människor får närmare till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur och med ett ökat fokus på tätortsnära områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • 4 av 5: mycket viktigt med grön hänsyn i stadsplanering

Det finns positiva tendenser när det gäller skyddade områden. 83 procent av Sveriges invånare tycker att det är viktigt att skydda natur och 67 procent av Sveriges 290 kommuner bedriver ett “aktivt och systematiskt arbete för att antingen öka andelen skyddad natur eller för att sköta redan befintligt skyddad natur”, enligt en landsomfattande enkät från tidningen Aktuell Hållbarhet.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa