Gå till innehållet

Sveriges friluftskommuner 2014 har utsetts

För femte året i rad poängsätts kommuner utifrån hur de jobbar med friluftslivet i form av aktiviteter, planering, information och samverkan med andra aktörer. I år får Leksand, Söderhamn och Örebro dela på utmärkelsen “Årets friluftskommun 2014” medan Härryda i Västra Götaland får ett hedersomnämnande som den kommun som klättrat mest i resultatlistan.

Fågeltornet vid Rynningeviken i Örebro. Foto: Erik Hansson

Fågeltornet vid Rynningeviken i Örebro. Foto: Erik Hansson

Bland övriga kommuner som låg nära att knipa åt sig priset för “Årets friluftskommun 2014” kan nämnas Huddinge, Sundsvall och Örnsköldsvik. Bland kommunerna som nu ökat sina satsningar kan nämnas Karlskrona, Aneby, Hallstahammar och Sala.

Vinnarna har alla satsat på naturområden nära tätorten och att det ska vara enkelt att komma ut i naturen med hjälp av stigar, rastplatser och raststugor.

Undersökningen består av en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. 252 av dem deltog i år och jämfört med tidigare har nu fler kommuner avsatt pengar för friluftsliv. Fyra av fem närmar bestämt. De satsar bland annat på uteaktiviteter för medborgare med utländsk bakgrund, skolor och förskolor.

Fler kommuner har också insett naturturismens betydelse. 41 procent av kommunerna uppger att naturturism är “en strategisk fråga i näringslivsplanen”, vilket är tolv procent mer än för tre år sedan och en av de tydligaste tendenserna i undersökningen.

Förutom äran får de tre vinnarna också 20 000 kronor att använda till arbetet med friluftsliv.

Läs mer:
Vår avdelning om ekoturism och naturturism

Källa: Undersökningen och Naturvårdsverket

Mer att läsa