Gå till innehållet

Sveriges första licensjakt på järv någonsin kan bli aktuell

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

Naturvårdsverket meddelade igår att de öppnar upp för licensjakt för järv i Sverige. Det skulle i sådana fall vara den första någonsin. Jakten kan godkännas eftersom det beräknas finnas 47 fler järvar än miniminivåerna tillåter.

Riksdagens mål att beslut om licensjakt ska fattas regionalt av länsstyrelserna förutsätter att det finns ett beslut om miniminivåer. Miniminivån för järv i Sverige bestämdes av riksdagen 2013 till mellan 500 och 600 individer, vilket fastslogs till 600 av Naturvårdsverket.

I år beräknas det finnas ungefär 647 järvar i Sverige och även om det är en kraftig ökning jämfört med 311 individer 2002 så har populationen minskat med 14 procent sedan 2012, då det beräknas ha funnits 752 järvar. Dessutom har antalet föryngringar minskat med 3,5 procent sedan i fjol.

På grund av att järven nu uppnått gynnsam bevarandestatus öppnar Naturvårdsverket för så kallade “populationsreglerande åtgärder” eller “förvaltning” av stammen.

─ Under 2015 kommer Naturvårdsverket påbörja en översyn för att se om det är möjligt med licensjakt på järv. Det har aldrig tidigare varit licensjakt på järv i Sverige. Naturvårdsverket behöver dessutom ta fram föreskrifter för licensjakt på järv för att kunna överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, säger Martin Påhlman, enhetschef på Naturvårdsverket.

Miniminivåerna ska ses över minst vart tredje år och kan justeras efter hand.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa