Gå till innehållet

Sveriges behandling av urfolk får kritik av Amnesty

Ren på Flatruet. Foto: Erik Hansson

Värnar inte tillräckligt om samers rättigheter.

Rapporten “The state of the world’s human rights” går igenom världens länder och hur de mänskliga rättigheterna hanteras. Sverige får bland annat kritik för att gruvprojekt, ökad skogsavverkning och vindkraftsutbyggnad tillåts utan att det krävts medgivande från samer som lever i de påverkade områdena.

– Flera projekt riskerar förödande effekter på samernas rennäring, konstaterar rapporten.

I september presenterade förvisso regeringen en ny lag som ger samerna rätt till dialog i frågor som rör dem. Men förslaget får kritik från Amnesty eftersom det innehåller undantag och det inte heller krävs godkännande från samernas sida.

– Sverige har upprepade gånger fått internationell kritik och det är den vi instämmer i. Att regeringen inte i tillräcklig utsträckning värnar om samernas rättigheter till inflytande och att de nuvarande formerna till konsultation som finns inte är fullgoda, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare, Amnesty Sverige till SVT Sápmi.

Får stöd av studie

2017 släpptes en vetenskaplig studie som jämförde vilken möjlighet ursprungsbefolkningen i olika länder har att påverka miljöbedömningar vid exempelvis gruvor och vindkraftparker. Slutsatsen blev att Sverige är sämst av de fem undersökta länderna – efter Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Forskarna kritiserade Sverige av samma anledningar som Amnesty; det saknas ofta helt möjlighet för samer att få inflytande i frågor som rör gruvor, skogsbruk och vindkraftverk och de samrådsmöten som väl sker, handlar oftast bara om att informera och ger ingen möjlighet att påverka beslutet.

Källor: Amnesty, SVT Sápmi och rapporten “The state of the world’s human rights”

Mer att läsa