Gå till innehållet

Sveriges 30:e nationalpark invigs 26 maj 2018

Åsnen rymmer hundra öar, skogar, våtmarker och vattenmiljöer. Foto: Ingela Eriksson

Åsnen i Småland – Sveriges nästa nationalpark och en “våtmark av internationell betydelse” – invigs den 26 maj 2018.

Nu pågår arbetet med att färdigställa huvudentrén i Sunnabron, göra i ordning stigar, informationsskyltar och broschyrer. Den 26 maj 2018 ska allt vara färdigt för att invigas.

– Flera års arbete tillsammans med flertalet aktörer i Kronobergs län har resulterat i att vi kommer att kunna bjuda in till invigning i maj, säger Landshövding Ingrid Burman.

Åsnen ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland och är med på listan över våtmarker av internationell betydelse enligt Ramsar-konventionen. I området finns ädellövskogar med ett ovanligt rikt växt- och djurliv med mycket lavar, svampar och vedlevande insekter. Längs stränderna växer många gamla och grova träd och området rymmer bland annat fågelarter som fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett och storlom. I vattnet lever ett 20-tal fiskarter.

Det är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län och de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar som möjliggjort att Åsnen snart blir Sveriges 30:e nationalpark.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa