Gå till innehållet

Sverige ska bli världens bi-vänligaste land

Rödmurarbi flyttar gärna in i bihotell. I alla fall om hålen är ungefär 7 mm breda. Foto: André Karwath, AkaEget arbete, CC BY-SA 2.5, Länk

Naturskyddsföreningen har startat en ny stor kampanj. Målet är att Sverige ska bli världens bi-vänligaste land med hjälp av bihotell, fröpåsar och en engagerad allmänhet.

Många av Sveriges vildbin saknar bostäder och mat.På kort tid har människan förändrat binas livsmiljöer med ett industrialiserat jord- och skogsbruk och byggande i miljöer där bin och humlor trivts. Det finns därför inte längre tillräckligt med blommor som ger dem mat i form av pollen och nektar. Det finns dessutom för få gamla döende träd där bin kan bo. Sist, men inte minst påverkas bin och humlor av bekämpningsmedel. Antingen direkt eller genom att blommande “ogräs” försvinner.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Så många som var tredje av Sveriges 270 vilda biarter i Sverige är rödlistade.

– Din trädgårdsmästare har det svårt. Antalet bin och humlor minskar dramatiskt på många håll och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Var tredje tugga mat vi äter är beroende av bin. Utan bina försvinner många bär, frukter, grönsaker och blommor. Därför är det viktigt att agera för att hjälpa vildbina, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Hotat bi gynnas i vägprojekt

Även om det är stora förändringar i skogs- och jordbruk som hör till de stora problemen för bin och humlor så kan vi alla göra en insats och det blir effektivt om många hjälps åt. Därför lanserar Naturskyddsföreningen nu kampanjen Bivänlig för att engagera allmänheten. Målet är att det ska byggas 5000 nya vildbihotell och att dessa rapporteras på kampanjsidan www.bivänlig.nu. Läs mer om hur du bygger ett bihotell här. Du kan också enkelt bygga ett vattenbad där bina kan dricka vatten. Instruktioner finns här.

Som tack för hjälpen med att bygga bihotell och som möjlighet att göra ytterligare en insats får de som registrerar sig på bivänlig.nu en fröpåse med ängsblommor. På så sätt kan du även skapa bättre förutsättningar för bina att hitta mat.

– För att rädda bina kan vi alla välja ekologisk mat, men det behövs också politiska beslut för att minska gifterna i jordbruket och rädda de blommande ängarna och betesmarkerna, avslutar Naturskyddsföreningen.

Läs mer på Naturskyddsföreningens kampanjsida

Mer att läsa