Gå till innehållet

Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi

Är eldandet av träd en “hållbar investering”? EU säger “ja” efter kraftig lobbying från Sverige och Finland. Miljöorganisationer säger “nej”. Foto: Erik Hansson

Flera miljöorganisationer lämnade i veckan EUs miljöplattform i protest mot att kriterierna för bioenergi är alldeles för svaga och inte längre baseras på forskning. Sverige och Finland pekas ut som ansvariga för försvagningen.

Den nya taxonomin ska enligt EU vara ett redskap som “vilar på stark vetenskaplig grund” och som pekar ut projekt och ekonomiska verksamheter som har “en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön”. Men miljöorganisationerna är starkt kritiska.

WWF Europe, Birdlife Europe och flera andra har till och med valt att hoppa av sitt deltagande i protest mot att förslaget blivit så urvattnat.

– EU har beslutat att industriellt skogsbruk och uppeldande av träd och jordbruksgrödor ska klassas som “hållbara” investeringar. Det här är katastrofala nyheter för klimatet och den biologiska mångfalden och det går emot idén med EUs taxonomi, som var att få bort greenwashingen från finanssektorn, skriver WWF Europe.

De europeiska miljöorganisationerna pekar ut Sverige och Finland som anledningarna till att de nya reglerna inte håller måttet.

– Kommissionens slutliga taxonomi för skogsbruk och bioenergi erkänner inte de miljöutmaningar vi står inför. Det har påverkats starkt av obalanserad lobbyverksamhet från Finland och Sverige: det strider mot miljövetenskapen, diskrediterar taxonomin och skapar ett katastrofalt prejudikat. EU-rådet och parlamentet måste stå upp för vetenskapen och tvinga kommissionen att börja om från början på dessa områden, säger Sébastien Godinot, ekonom på WWF EU.

Även svenska organisationen Skydda skogen är starkt kritisk till avtalet:

– Skogsnäringens kortsiktiga vinster är viktigare för regeringen än att följa Parisavtalet och EU:s omställningsarbete. Den föreslagna taxonomin för skog och bioenergi är greenwashing och driver på klimatförändringen och avverkningen av våra sista kvarvarande oskyddade naturskogar. Detta går helt mot de råd som forskning och experter ger, säger David van der Spoel, talesperson i Skydda skogen.

Nu har EU-rådet och parlamentet fyra månader på sig att acceptera eller förkasta de nya taxonomireglerna.

Källor: Euractive, Skydda skogen och WWF Europe

Mer att läsa