Gå till innehållet

Sverige och 12 andra länder: Skydda 30% av världshaven

Hav. Foto: Erik Hansson

Den svenska regeringen ställer sig bakom Storbritanniens avsiktsdeklaration om att 30 procent av världshaven ska skyddas till 2030. Sammanlagt är det nu 13 länder som står bakom det ambitiösa förslaget.

– Vi måste göra vad vi kan för att skydda havet, och att inrätta skyddade områden är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta. När sådana områden är effektiva och välförvaltade kan de skydda biologisk mångfald, göra ekosystemet mer motståndskraftigt och bidra till ett mer hållbart brukande av marina resurser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen skriver att deklarationen dels ska ses som ett förslag till nästa mål inom FN:s konvention för biologisk mångfald, och dels bidra till processen att skydda biologisk mångfald även i det hav “som tillhör alla och ingen”, inom FN:s havsrättskonvention.

I dagsläget skyddas enbart 1 procent av världshaven vilket motsvarar en yta lite större än Indien. Det nuvarande målet inom FN är att det ska utökas till 10 procent år 2020. Inom de närmaste tio åren vill nu 13 länder att 30 procent skyddas till år 2030. Det motsvarar en yta som är mer än sex gånger större än Ryssland.

– Det kommande havsavtalet är en unik möjlighet att förändra de globala reglerna och förvaltningsstrukturen för världens internationella vatten i grunden. Laglösheten som präglar dessa delar av haven har lett till en kraftig decimering av de marina ekosystemen. Detta är vår stora chans att vända den negativa utvecklingen. Om vi misslyckas nu kommer framtida generationer att få betala priset och lämnas att försöka överleva på en planet med döda hav, säger Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige.  

Greenpeace anser att Sverige hittills haft en svag position när det gäller det nya globala havsavtalet som förhandlas i FN. Miljöorganisationen har flera gånger uppmanat Utrikesdepartement och utrikesministern att agera kraftfullt och uttala sitt stöd för ett starkt avtal. Både när det gäller en gemensam EU-position och mot Island och Norge “som varit ovilliga att stödja en förbättring av förutsättningarna för att skydda nya havsområden”. 

I pressmeddelandet från regeringen om att Sverige nu ger sitt stöd för att skydda 30 procent av världens hav till 2030 skriver man också att “Sverige inte några ytterligare åtaganden angående marint områdesskydd i svenska vatten”.

I en studie från 2017 visar forskare att genom att skydda havsnatur motverkas inte mindre än fem stora miljöproblem som kopplas till klimatförändringar: försurning, havsnivåhöjning, ökad frekvens av stormoväder, förändringar i arters utbredning och försämrad syresättning. Forskningarna kom också fram till att marina reservat skapar områden med stor biologisk mångfald vilket får populationer av marina däggdjur och fiskar, samt deras livsmiljöer att återhämta sig, vilket i sin tur stimulerar hela områdens produktivitet och därmed också större koldioxidlagring i havet.

Läs även:
Oväntat snabb återhämtning i marint reservat
• Australien vill öppna stora delar av sina marina reservat för fiske
• Marina reservat inger hopp i kampen mot klimatförändringar

Källor: Greenpeace, Regeringen och Aftonbladet

Mer att läsa