Gå till innehållet

Svenskt mårdhundsprojekt prisas av EU

EU

Mårdhundar. Foto: 663highland via Wikimedia

Jägareförbundets mårdhundsprojekt tillhör ett av de 13 bästa av EU:s så kallade LIFE-Nature-projekt. I april blir det prisutdelning och då avslöjas också om projektet blir ett av de tre bästa naturvårdsprojekten i Europa.

– Det är ett ganska unikt projekt i Life-projektens historia, i och med att vi förvaltar naturen genom att plocka bort en invasiv art. Annars har projekten handlat mycket om bevarande. Men det är stort nu inom EU, med invasiva arter, berättar Fredrik Dahl  på mårdhundsprojektet till Svensk Jakt.

Målet med det svenska mårdhundsprojektet är att förhindra att arten etablerar sig i Sverige och resten av Skandinavien. Detta anses inte önskvärt eftersom mårdhunden är en extrem allätare som kan leva tätt och drastiskt påverka häckningsframgångar hos våtmarksfåglar och utrota groddjursarter lokalt. Dessutom är mårdhunden en av de huvudsakliga bärarna av rabies och kan även sprida dvärgbandmask. Både rabies och dvärgbandmask kan leda till döden för en människa. Om mårdhunden skulle etablera sig i Sverige drabbar det inte bara det inhemska djurlivet, vi skulle inte heller kunna plocka bär i naturen med samma lätthet på grund av risken för dvärgbandmask.

Mårdhunden introducerades som pälsdjur i Sovjetunionen under åren 1929-1955, men spred sig snabbt. I Sverige finns den hittills bara längs Norrlandskusten.

Läs mer:
Oroväckande förökning av mårdhund i landet.
Exempel på jakt som ska bevara biologisk mångfald.

Källa: Svensk Jakt och Länsstyrelsen

Mer att läsa