Gå till innehållet

Svenskar bland de största miljöförstörarna i världen

Flygplan. Foto: Adrian Pingstone, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6960167

Flygandet ökar i Sverige, trots att det är en stor orsak till vårt stora ekologiska fotavtryck. Foto: Adrian Pingstone, Public Domain.

Sverige är tillsammans med länder som USA, Australien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman bland de värsta länderna i världen när det gäller ekologiska fotavtryck per invånare. Framför allt är det våra flygresor och vår köttkonsumtion som gör att vi är bland de största miljöförstörarna i världen. Detta enligt Världsnaturfondens nya rapport Living Planet Report.

Sveriges stora fotavtryck kommer till 29 procent från vårt resande och 32 procent från vår mat och då framför allt köttätandet, som fördubblats per person sedan 1970-talet. Vår stora konsumtion och import av konsumtionsprodukter står för 18 procent av avtrycken.

LÄS ÄVEN: • Kan naturturism rättfärdiga flygresor?

Sist Världsnaturfonden mätte våra fotavtryck i Sverige, 2014, konstaterades att Sverige levde som om vi har 3,7 jordklot till vårt förfogande. Vi äter, reser och handlar produkter som om vi lever på en mycket större planet med mycket större resurser än vad som faktiskt är fallet. I den senaste rapporten har det blivit värre. Nu är samma siffra 4,2 jordklot. Dessa siffror är dessutom fyra år gamla då de baseras på officiell data från bland annat FN.

Enligt Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF, har det sedan dess blivit ännu värre, men också till viss del något mer hoppfullt.

– Vi ser att flygresandet har ökat ytterligare sedan dess, berättar hon. Däremot verkar köttätandet planat ut något och kan ha nått sin kulmen. Förhoppningsvis vänder det neråt nu. En annan positiv trend är att många hushåll minskar sin energiåtgång.

Om vi svenskar ska sluta vara bland de mest miljöförstörande människorna på jorden så finns det ganska enkla saker att göra.

– De tyngsta bitarna är vad vi äter och hur vi reser. Som individ kan man göra väldigt stor skillnad genom att minska sitt köttätande och flygresor. Det handlar också om vilka områden man har möjlighet att förändra. Om man exempelvis ska ändra sina resvanor från att åka mycket bil så krävs det att det finns alternativ tillgängliga. I städer måste det exempelvis bli mycket lättare att klara sig helt utan bil, säger Carina Borgström-Hansson.

Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, är inne på samma spår. Han menar att våra politiker snarast måste ta itu med följande:

– Det är tre områden som måste angripas: Vi måste införa konsumtionsbaserade utsläppsmål, ta fram en strategi för att halvera Sveriges köttkonsumtion och sätta stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar snarast. Varför inte redan till 2025? Det är nödvändigt och det läggs liknande förslag i bland annat Tyskland, Nederländerna och Norge.

När WWF presenterade sin Living Planet Report höll även professor i miljövetenskap, Johan Rockström, och miljöminister Karolina Skog korta föredrag.

Johan Rockström hade ett tydligt budskap för att vi ska kunna rädda planeten inom de närmaste 50 åren:

– Vi måste ompröva hela vårt ekonomiska system. Vi ser nu att det inte fungerar och måste ha ett system som bygger på konsumtion inom planetens gränser.

När Karolina Skog tog till orda var det med ord som förpliktigar.

– Det har varit för mycket snack och för lite verkstad i de här frågorna konstaterade hon.

Förhoppningsvis kommer verkstaden visa sig inom kort, både hos politiker och allmänhet i Sverige. Kanske kan vi i sådana fall slippa skämma ut oss bland världens länder när nästa Living Planet Report presenteras.

Mer att läsa