Gå till innehållet

Snart stäms svenska staten av miljöengagerade ungdomar

På allt fler håll runt om i världen dras stater och företag inför domstol på grund av sin bristfälliga miljöhänsyn och den påverkan detta får på allmänheten. Barn och ungdomar har på flera håll varit drivande i denna process – Sverige är inget undantag.

En av dem som engagerat sig i att stämma den svenska staten i det så kallade Auroramålet är Ebba Börjesson, 17 år.

– Som så många andra unga har jag sett att det pratas mycket om klimatet på nyheterna och överallt och jag har haft mycket klimatoro inför framtiden, berättar hon. Jag har också tyckt att det varit både orimligt och orättvist att den här frågan lämnas över på framtida generationer. När jag hittade Auroramålet fann jag något att lägga tid på som också gör något för klimatet. Jag får en känsla av att jag gör något som betyder något och som kan skapa förändring.

Ebba Börjesson, Auroramålet. Foto: Privat

I dagsläget består Auroramålet av ungefär 100 medlemmar, varav drygt hälften är aktivt arbetande i processen. Alla har det gemensamt att de känner att de måste göra något för att få Sveriges politiska partier att göra betydligt mer för att förhindra klimatkrisen. Tillsammans har de delat upp arbetet i olika arbetsgrupper. Ebba Börjesson är med i en grupp som jobbar med sociala medier och kontakt med medier. Det finns också arbetsgrupper som ägnar sig åt exempelvis konst och grafik, juridik och forskning.

Var i processen befinner ni er just nu?
– Just nu håller vi på att göra en rättslig utredning för att lämna in en stämningsansökan. Juristgruppen och ombud utreder frågan just nu. Vi vill också samla in berättelser från folk som redan drabbats av klimatförändringar i Sverige. Till exempel senast nu i samband med översvämningarna i Gävle. Dessa berättelser kan vi lyfta som underlag i den rättsliga utredningen, men också medialt.

Har era jurister sagt något om hur de bedömer era chanser att lyckas i domstolen?
– Vi ser positivt på möjligheten att lyckas. Vi har sett liknande processer i Nederländerna, Tyskland och Frankrike som vunnit och det bör inte vara svårare att lyckas i Sverige. Det är inte riktigt klart hur talan kommer se ut, men vi undersöker möjligheterna att använda exempelvis barn-, Åhus- och Europa- konventionerna, samt regeringsformen.

Auroramålet menar att svensk politik idag är långt ifrån att vara i linje med Parisavtalet. Det är en slutsats som även det oberoende, tvärvetenskapliga expertorgan Klimatpolitiska rådet och Naturskyddsföreningen kommit fram till. Därmed anser de 100 personerna bakom Auroramålet att barns och ungas rätt till liv, överlevnad och utveckling hotas, i strid med Barnkonventionen. Det står även i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att staten har en skyldighet att respektera och verka för vår rätt till liv, hälsa och utveckling. Stämmer det överens med dagens miljöpolitik och hoten från en fördjupad klimatkris? Det vill Auroramålet få prövat i domstol.

Vad händer om ni skulle vinna målet?
– Vi vill att domstolen ska granska den nuvarande politiken eftersom vi anser att den är olaglig. I barnkonventionen står det om rätten till liv, hälsa och utveckling. Dessa rättigheter är inte säkrade just nu så som klimatpolitiken är utformad. Barn och ungdomar är väldigt drabbade av klimatkrisen trots att vi bidrar minst och har minst möjlighet att påverka den. Det här målet ger oss den möjligheten.

Om ni skulle förlora – kan du ändå se det som att ni vunnit något?
– Ja absolut. Ett av våra mål är att stämma staten, men ett annat mål är att sätta fokus på klimatet. Det gör Auroramålet. Klimatfrågan måste vara i centrum inför valet och vi vill lyfta den från ett barn- och ungdomsperspektiv. Klimatfrågan är så extremt viktig för hur vi får det i framtiden. Den måste tas på allvar och åtgärderna måste förbättras och skärpas. Vi vill få folk att förstå att vi måste skärpa oss för att vi ska få en framtid som går att leva i. Det är bara att se sig omkring i världen och allt som hänt nu i sommar. Hur mycket värre kommer det bli med 2-3 graders uppvärmning istället för drygt 1 grads uppvärmning?

Läs mer om Auroramålet på Auroramålet.se och följ dem på Instagram, Facebook, Tiktok och Twitter. Kontakta dem gärna om du vill berätta om hur du påverkas av klimatförändringarna.

Mer att läsa