Gå till innehållet

Svenska miljöorganisationernas brev till EU: Bioenergi-policyn måste skärpas

Riau, Sumatra, Indonesien. Avverkning av regnskog för palmolja. Odlingarna kräver stora markarealer, ökar koldioxidutsläppen och ödelägger livsmiljöer för djur och växter.  Foto: H Dragon via Wikimedia Commons CC-by-2.0

EUs policy för bioenergi och biobränslen måste förbättras radikalt, skriver flera svenska miljöorganisationer i ett brev till EU-parlamentet. Nuvarande policy leder till ökade avverkningar och att träd från naturskogar eldas upp som biobränsle. Något som gör att växthusgaserna i världen ökar istället för att minska, enligt skribenterna.

Snart ska EU-parlamentariker i ENVI-kommittén (Environment, Public Health and Food Safety) rösta om direktiv som gäller förnybar energi inom EU. Direktiven ska minska utsläppen av växthusgaser. De svenska miljöorganisationerna Skydda Skogen, PUSH, Jordens Vänner och Klimataktion vill att regleringen skärps kring biobränslen. EU-parlamentarikerna ska inte låta sig påverkas av den starka svenska och finska skogslobbyn som vill öka avverkningstakten, skriver de. Sverige marknadsför sig som ledande inom hållbart skogsbruk men detta stämmer inte. Klimathotet används som ett skäl för att få avverka mer, skriver miljöorganisationerna:

– De svenska och finska skogsindustrierna är starka lobbyister som använder klimatet som en förevändning för att öka avverkningarna, produktionen och ekonomin. För bioekonomin avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av trädplanteringar där alla träd har samma ålder och där få arter kan leva. Detta för att kunna producera så kallade hållbara trävaror och bioenergi.

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza, CC0 via Wikipedia Commons.

I brevet finns förslag på en förbättrad policy. Exempelvis så vill organisationerna att flera matbaserade biobränslen som palmolja, soja och raps ska planas ut till år 2030. Utsläppen från dessa växtbaserade oljor är oftast högre än från fossila bränslen, enligt beräkningar från Transport & Environment (2017). Dessutom kräver odling av biobränslen stora markarealer. Exempelvis så skövlas regnskog för odling av palmolja och soja. Följden blir ökade växthusgaser då skogar som binder kol avverkas och att värdefulla livsmiljöer för djur och växter försvinner.

Miljöorganisationerna vill att EU-parlamentarikerna ska räkna in indirekta utsläpp från markanvändning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen. Det görs inte nu. De vill även att EU-parlamentarikerna stödjer incitament för förnybar el till transporter. De vill att endast rester och avfall från skogen används till bioenergin och att ineffektiv elproduktion från biomassa inte får mer stöd.

I september skickades ett liknande brev till EUs parlamentariker. Det var ett öppet brev från Skydda Skogen, Naturarvet, Jordens Vänner, Klimataktion och klimatorganisationen PUSH och gällde EUs reglering av markanvändning, Land Use Land Use Change Forestry (LULUCF). Ett förslag som skogsindustrin lobbyister har drivit fram om ändrad reglering av markanvändning som kommer att gynna ökad skogsavverkning. Följderna av förslaget kommer att leda till långsiktigt negativa effekter för klimat och biologisk mångfald, enligt skribenterna.

I ett pressmeddelande säger Ahmed Al.Qassam från organisationen PUSH:
– De planetära gränserna för klimat och biologisk mångfald har redan överskridits och katastrofala konsekvenser blir följden om inte tvingande klimatåtgärder införs nu. Sverige är ett exempel på hur skadliga skogsavverkningsmetoder används för att förstöra naturskogar i “hållbarhetens” namn. Dessa avverkningsmetoder ökar växthusgaserna och minskar kolsänkor och det ska inte EU parlamentet stödja.

Transparens: Artikelförfattaren har varit inblandad i brevet till EU.

Långskäggslav växer i gamla naturskogar. För bioekonomin avverkas Sveriges naturskogar systematiskt och ersätts av trädplanteringar, enligt skribenterna. Foto: Skogsfrun, CC BY-SA 4.0

Mer att läsa