Gå till innehållet

Svenska lodjursstammen halverad på fem år

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

Sedan vintern 2008/2009 har antalet familjegrupper lodjur i Sverige minskat från 291 till 142, enligt Naturvårdsverket. Med ett beräknat antal lodjur på 840 ligger nu Sverige dessutom under det värde (870) som inte bör understigas om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas.

Naturvårdsverket menar att det kan finnas flera orsaker till tillbakagången. Inom renskötselområdet beror den på ökad jakt och i mellersta Sverige är det troligen flera faktorer som samverkar, så som sämre tillgång på bytesdjur eller konkurrens från andra rovdjur. Dessutom kan inventeringsarbetet ha påverkats av svåra spårförhållanden.

– För att klara målen om gynnsam bevarandestatus i landet krävs det att nedgången av lodjurspopulationen bromsas upp, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Allmänheten uppmuntras att rapportera in rovdjursobservationer på www.skandobs.se

Läs mer:
Fler artiklar om lodjur.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa