Gå till innehållet

Svenska kyrkan lovar visa mer hänsyn i sitt skogsbruk

Garnlav. Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 4.0, Länk

Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare. Nu har man lovat det samiska folket att göra förändringar i skogsbruket för att underlätta för renskötseln.

Svenska kyrkans skogsbruk har kritiserats vid ett flertal tillfällen tidigare. Både internt och från miljöorganisationer och samer. Nu kan det möjligen bli ändring på sättet som skogsbruket bedrivs, åtminstone i norra delen av landet, som en del av den ursäkt som kyrkan har gett det samiska folket för historiska övergrepp.

Martin Modeus, tillträdande biskop, lovar i en intervju med SVT Sápmi att det ska ageras i skogs- och markfrågan:
– Det är jätteviktigt att vi går tillmötes i det här arbetet därför att en sådan här försoningsprocess handlar inte bara om ord utan den handlar om handling också. Det finns i de här åtagandena att vi ska göra rejäla tag och titta på frågor i markfrågan, som är den mest brännande. Det ska inte slarvas och hastas och gissas utan vi ska stå på fast grund innan vi tar nästa steg.

Målet är dock att jobba tillsammans med det samiska folket för att utveckla skogsbruksmetoder som kan användas med hänsyn till renskötsel. Det kan bland annat handla om att gallra skogarna för att gynna tillväxten av lavar, som är renarnas viktigaste födokälla om vintern. De ska också se över om det går att minska användningen av markberedning, som är en metod där stora delar av marken rivs upp efter avverkning och som kan ge betydande skador på natur- och kulturmiljövärden.

Erik-Oscar Oskarsson, kulturnämndens ordförande i sametinget, säger till Sveriges radio att han hade önskat att det gick att backa tillbaka till hur skogarna såg ut för 150 år sedan, men att det nu gäller att fokusera på framtiden istället.
– Men man kan ha ett skogsbruk som gör att den biologiska mångfalden hålls levande.

Läs även:
• De ställer upp i kyrkovalet för att prioritera naturen
Svenska kyrkan om kritiserat skogsbruk: Vi har hög ambitionsnivå
Kyrkan vill avverka 200-årig sandtallskog i Västerbotten

Källor: Sveriges radio och SVT Sápmi

Mer att läsa