Gå till innehållet

Svensk valsafari får pris

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Sveriges troligen enda valsafari prisades under Biologiska mångfaldens dag när Naturvårdsverket och Ekoturismföreningen delade ut Staffan Svanbergs minnespris. Priset gick i år till Kullabergsguiderna och personalen på Kullabergs naturreservat för deras framgångsrika och mångåriga samverkan kring tumlarsafari.

Kullabergsguiderna har sedan juli 2011 med hjälp av små gummibåtar visat upp tumlare för tusentals besökare varje år. Runt Kullaberg i nordvästra Skåne finns det goda möjligheter att se tumlare där Kattegatt möter Öresund.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism

– Att visa upp ett marint däggdjur, som nästan ingen har sett, för tusentals besökare årligen, är oerhört värdefullt. De sprider kunskap och förståelse för mångfalden under ytan och skapar bokstavligen ringar på vattnet. Tumlarsafarin har även bidragit till en lokal stolthet och bättre kunskap om att detta är en resurs som måste värnas för att hållbart kunna visas upp. Om tumlarsafarin dessutom bidrar till övernattningar och måltider i bygden, skapas ekonomiska mervärden runt havets mångfald. Något som är värdefullt för naturvården att kunna lägga i sin vågskål, när framtida beslut fattas om hur en resurs bäst ska nyttjas, säger Svenska Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn.

LÄS ÄVEN: • Nytt naturreservat på västkusten föreslås för att skydda tumlare och torsk

Eftersom framgångarna för Kullabergs tumlarsafari varit ett samarbete mellan Kullabergsguiderna och länsstyrelsen i Skåne går priset till både ägare och guider på Kullabersguiderna, samt Daniel Åberg, länsstyrelsen i Skåne och chef för Kullabergs naturreservat.

– Vill vi på allvar skydda och tillgängliggöra svensk artrikedom måste vi utveckla formerna för samverkan med flera parter. Guide- och upplevelseföretag som visar upp och berättar om vår marina mångfald är mycket värdefulla. Naturvårdens uppgift är att diskutera utformningen och skapa ramar för företagen. Här är Daniel Åberg med personal pionjärer och föredömen, som övrig naturvård runt om i Sverige kan lära sig av, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Nytt årligt naturturismpris till folk som skyddar och visar upp värdefull natur

Staffan Svanbergs minnespris delades ut för första gången på Biologiska mångfaldens dag 2017. Staffan Svanberg var, förutom en uppskattad guide och pedagog, också en eldsjäl som engagerade sig för naturen och då inte enbart nationalparken Haparanda skärgård. Han var också ute i världen på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och Sida för att förmedla kunskaper om hur hållbarhet och miljöfrågor kan inkluderas i skolundervisningen.

Källa: Ekoturismföreningen

Mer att läsa