Gå till innehållet

Svensk skogsstatistik har överskattat naturhänsyn i tio års tid

En högstubbe på ett hygge som markberetts. Arkivfoto: Skogsfrun – Own work, CC BY-SA 3.0

Skogsstyrelsen har gått ut med en korrigering gällande statistik om träd, högstubbar och träddelar som lämnats vid avverkning. Under tio års tid har antalet och volymen överskattats. Istället för att naturhänsynen vid kalavverkningar ska ha ökat, som tidigare sagts, har den knappt förändrats alls.

Vid avverkning av skog ska skogsägaren lämna vissa ytor och träd som miljöhänsyn. Till exempel skogsområden, kantzoner mot vattendrag, dels om spridda träd, högstubbar eller lågor. Tidigare har Skogsstyrelsens statistik visat att denna hänsyn ökat under åren 1998 till 2008. Men nu har myndigheten upptäckt ett fel i statistiken.

– Vi har tidigare presenterat en stor ökning i antal lämnade träd och träddelar vid föryngringsavverkning från och med 1998. Den korrigerade statistiken visar i stället en liten ökning eller ingen förändring alls, säger Svante Claesson, enhetschef på enheten för statistik och datainsamling på Skogsstyrelsen.

Det senaste året har Skogsstyrelsen tagit fram nya beräkningsrutiner för alla inventeringar och felet har nu åtgärdats.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på det som inträffat men jag är trygg med att vi nu kunnat åtgärda felet och att den här statistiken kommer vara korrekt från nu och framåt. Vi har också en ny enhet för statistik och datainsamling sedan årsskiftet som gett oss en större samlad kraft att arbeta med statistikproduktion och kvalitetsfrågor, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa