Gå till innehållet

Svensk skog blir till 75 procent kortlivade produkter

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

Dagens Nyheter har begärt ut färsk statistik från Naturvårdsverket som avslöjar att det är en väldigt liten andel (cirka 22 procent) av träden från svenska skogar som blir långvariga produkter. Nästan hälften blir bioenergi.

Avslöjandet görs i en intervju med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) där hon bland annat påstår att svenskt skogsbruk är hållbart och att “mesta delen av det som kommer ur skogen i dag är virke – det är ingen kortsiktig produkt”.

Dagens Nyheter, som gjort en lång rad granskningar av svenska skogsindustrin de senaste månaderna, tar då fram färsk statistik från Naturvårdsverket om vilka produkter som svensk skog i dag ger upphov till. Bara cirka 22 procent blir virke. Resten blir bioenergi (ungefär hälften) och papper och pappersmassa (cirka en fjärdedel).

Naturvårdsverkets statistik stämmer med tidigare uträkningar om att drygt 80 procent blir kortlivade produkter, vilket även Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid institutionen för naturvetenskap vid Mittuniversitetet uppger för DN i en tidigare intervju. Studier från Kanada har också visat att enbart 19 procent blir virke. Resten blir kortlivade produkter.

Källa: Dagens Nyheter

Mer att läsa