Gå till innehållet

Svensk naturturism omsätter miljarder

Den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelse visar att svensk naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. 37 procent av företagen anser sig dessutom vara i en tillväxtfas.

Naturturism i form av björnsafari. Foto: Fredrik Nilsson

Naturturism i form av björnsafari. Foto: Fredrik Nilsson

Undersökningen beräknar vidare att det finns ungefär 2700 svenska naturturismföretag i Sverige idag och att de framför allt tillhandahåller sommaraktiviteter kopplade till vatten. 60-80 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att juni till september är årets viktigaste säsong. Flest naturturismföretag finns i Västra Götaland, Norrbotten, Jämtland och Östergötland.

– Naturturismen är en kraft att räkna med och som är starkt bunden till rätt förutsättningar, en majoritet av alla företag är exempelvis beroende av tillgång till mark som ägs av någon annan, och frihet att röra sig i naturen är mycket viktig för tre av fyra företag, säger Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet som genomfört undersökningen tillsammans med doktoranden Lusine Margaryan.

Undersökningen genomfördes som en enkät med ett representativt urval till totalt 1821 företag varav 648 lämnade giltiga svar.

Hitta naturturismaktiviteter i vår guide till ekoturism.

Källa: Mittuniversitetet

Mer att läsa