Gå till innehållet

Svensk Kärnbränslehantering tvingas bygga grodhotell

Gölgroda. Foto: Piet Spaans via Wikimedia

Gölgroda. Foto: Piet Spaans via Wikimedia

När Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ska bygga slutförvar för kärnbränsle i skogarna söder om Forsmarks kärnkraftverk innebar det att en av den rödlistade gölgrodans livsmiljöer fyllts igen. Därför har bolaget enligt Artskyddsförordningen tvingats skapa både nya gölar och en övervintringsplats åt gölgrodorna i närheten.

Gölgrodorna kryper under vintern in i skrymslen och håligheter och det “hotell” som SKB byggt består av sand, grus, jord och gamla kvistar för att bli en naturlig miljö för grodorna. I vinter planerar bolaget också att sätta upp kameror för att dokumentera hur många grodor som tagit in på vinterhotellet.

De första gölarna i området byggde SKB vintern 2011/2012 och där har gölgrodan spelat varje år sedan dess och i somras var första året som det hittades smågrodor, enligt SKB:s platsekolog Sara Nordén. Tidigare i år byggdes två ytterligare gölar i området och även om inte gölgrodorna hittat dit än så tyder de större vattensalamandrarnas närvaro på att miljön är rätt.

Gölgrodor lever i Sverige enbart i ungefär 100 gölar längs norra Upplandskusten och har rödlistestatusen sårbar. Arten påminner om ätlig groda, men kan skiljas genom sin större mellanfotsknöl.

Källa: UNT och SLU

Mer att läsa