Gå till innehållet

Svensk flygstatistik 2018: Inrikesresor minskar, långdistans ökar

Flygplan. Foto: Erik Hansson

Över lag tycks flygresandet bromsa in kraftigt. Efter flera års kraftiga ökningar är ökningen för 2018 marginell och för inrikesresor minskade antalet resor med 3 procent. Däremot ökade flygresor utanför Europa med hela 9 procent under 2018.

I snitt har svenskars flygresande ökat med 4-6 procent om året i många år. Den senaste statistiken från Swedavias flygplatser, som stå för 80 procent av landets resor, visar att denna ökning har avstannat, framför allt när det gäller inrikesresor, som minskat, och Europaresor, som bara ökar svagt med 1 procent. Utrikesresor utanför Europa har dock ökat med hela 9 procent sedan 2017.

LÄS ÄVEN: • Sverige lägger 30 miljarder kronor per år på klimatskadliga subventioner

Men enligt Dagens Nyheter har minskningen blivit tydligare sedan september 2018. Under årets fyra sista månader låg resandet varje månad under nivåerna från 2017.

LÄS ÄVEN: • Protester mot ny flygplats i Sälen för 250 miljoner skattekronor

Under hösten och vintern 2018 har klimatfrågan lyfts allt mer, inte minst i sociala medier. En ny miljörörelse har snabbt växt sig stark och Greta Thunbergs enorma genomslagskraft och tydliga budskap har nått ut i hela världen. Allt fler får upp ögonen för att flygresor står för en stor andel av privatpersoners utsläpp. Dessutom togs ordet “flygskam” in i årets nyordslista och på Instagram hänger kontot Aningslösa Influencers ut kändisar som flyger runt i världen.

Kanske kommer det minskade antalet resor bli ännu tydligare under 2019?

Källor: Swedavia och Dagens Nyheter

Mer att läsa