Gå till innehållet

Sveaskogs åtgärdspaket efter FSC-varning ifrågasatt

Avverkad nyckelbiotop Gourtesliden i Norrbotten. av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Den avverkade nyckelbiotopen Gourtesliden i Norrbotten av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

I förra veckan fick Sveaskog en allvarlig varning från FSC, en så kallad ”major CAR” för dålig miljöhänsyn. De riskerade att förlora sin miljöcertifiering. Dagen efter presenterade Sveaskog ett åtgärdspaket och fick därmed behålla sin certifiering. Björn Mildh, hedersmedlem i Naturskyddsföreningen tror inte att åtgärden kommer att leda till förbättringar.

Natursidan har tidigare skrivit om hur Sveaskog har bedrivit skogsbruk som har varit långt ifrån hållbart, trots FSC-certifiering. De har kört sönder mark, avverkat skog med höga naturvärden, systematiskt nerklassat naturskog till produktionsskog, och lämnat för lite naturhänsyn på hyggen. Det är tack vare den ideella naturvården som felen inom Sveaskogs skogsbruk har uppmärksammats överhuvudtaget.

Björn Mildh är en av de som ihärdigt har granskat Sveaskogs skogsbruk under många års tid. Han har inventerat Sveaskogs avverkningsanmälda skogar, påpekat höga naturvärden gång på gång, skrivit många brev till Sveaskog och bett dem att inte avverka skyddsvärd skog. Han har svårt att tro på att det åtgärdspaket som Sveaskog nu sätter in kommer att leda till förbättringar. Det handlar bland annat om en utbildningsinsats för cirka 150 personer inom Sveaskog.

LÄS ÄVEN: • Kritik mot jubilerande FSC- 20 år av greenwashing?

– Det finns goda skäl att ifrågasätta om Sveaskogs åtgärdspaket med utbildning kommer att minska övertrampen mer än kanske för stunden. Det är inte första gången sådan undervisning ges. Sveaskogs medarbetare har fått utbildning om FSC-kraven redan upprepade gånger, allt sedan föregångaren AssiDomäns tid, då bolaget också fick ett major CAR. Ändå blev det ”rött kort” igen!

Certifieraren Det norske veritas (DNV) som certifierar Sveaskogs FSC-skogsbruk skrev så här om Sveaskogs major CAR:

“Markägaren har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden. Detta har skett genom att till exempel avverkningsplanera tidigare oidentifierade nyckelbiotoper, underskatta naturvärdesbedömningen samt brister i detaljplanering av hänsyn på trakter”.

Körskada Melakträskliden i Norrbotten, av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Körskada Melakträskliden i Norrbotten, av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Någon dag efter att Sveaskogs major CAR blev offentlig har avvikelsen ”stängts” enligt ett pressmeddelande från Sveaskog, eftersom det åtgärdspaket som Sveaskog presenterar bedöms uppfylla kraven.

Skogsbolagen finansierar hela FSC-systemet- vilket är ett allvarligt systemfel, anser Björn Mildh.

– Skogsbolagen väljer själv sina certifierare och kan avskeda dem (det kunde man åtminstone tidigare) och välja en annan om man är missnöjd. Det leder till att bolaget gärna väljer den certifierare som i praktiken sätter ribban lägst. Det kan leda till att certifieraren, som skall vara domare, i stället blir skogsbolagets advokat med uppgiften att se hur långt man kan tänja en regel och ändå vidhålla att den fortfarande följs.

Björn Mildh anser att skogsbruket kan bli mer hållbart om Sveaskog och alla andra skogsbolag byter ut trakthyggesbruket mot ett skonsammare skogskötselsystem. För kalhuggning (”föryngringsavverkning” som skogsbolagen kallar det för), är den enskilda åtgärd inom skogsbruket som i största utsträckning påverkar den biologiska mångfalden i skogen (SUS 2001).

Dessutom föreslår Björn Mildh följande dagsaktuella och praktiska åtgärder:
• Sveaskog måste från och med nu sluta avverka återstående naturskogar.
• Att Sveaskog höjer andelen naturvårdsskogar från 10 procent till 20 procent.
• Lyft ut alla gamla naturreservat så blir det utrymme för fler sparade naturvårdsskogar.
• Anställ omgående fler självständiga och kompetenta ekologer/naturvärdesbedömare.
• Genomförda naturvärdesbedömningar skall vara dokumenterade och kunna visas upp på begäran.

Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk i Norrbotten. Skärmdump från video av Björn Olin.

Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk i Norrbotten där ingen naturhänsyn har lämnats. Skärmdump från video av Björn Olin.

Mer att läsa