Gå till innehållet

Sveaskog vill avverka trots 80 rödlistade arter och Pantertanternas protester

Planerade avverkningar i Rävdalen kommer att påverka Sveriges nordligaste fynd av bombmurkla, en rödlistad svamp. Foto: Staffan Kyrk, Wikipedia Commons CC BY 3.0

Över 80 rödlistade och fridlysta arter räcker inte för att få behålla ett intakt skogslandskap vid Rävdalen/Djävulsklyftan, Koskullskulle, Norrbotten. Sveaskog tänker avverka 17 hektar skog nu i vinter. ”Pantertanterna” som är en grupp kvinnor som kämpar för att bevara skogen, säger att avverkningarna kommer att påverka Sveriges nordligaste fyndplats av bombmurkla. En svamp som Sverige har värdansvar för.

De skogsområden som ska avverkas består av unga planterade tallskogar med låga naturvärden. Pantertanterna lyckades stoppa dessa avverkningsplaner en gång tidigare 2015, men nu är de aktuella igen. Avverkningarna kommer att fragmentera skogslandskapet och påverka området i sin helhet. Gruppen som kämpar mot avverkningarna har hoppats på att ett större naturreservat på 1 300 hektar skulle kunna bildas. Länsstyrelsen kommer att fortsätta inventera området 2018 för att eventuellt kunna föreslå en reservatsgräns.

Anita Feldenius matar lappmesen, en av de rödlistade arter som finns i området. Foto: Maj Aspebo

LÄS ÄVEN: • Pantertanterna tar strid för sin skog

Maj Aspebo, en av Pantertanterna, säger att området har stor betydelse för ortens befolkning.

– Området kring Koskullskulle och Rävdalen är hårt exploaterat av gruvor, kalhyggen, soptipp, flygfält, sprängämnesanläggning, asfaltverk, skjutbanor och grustag. Detta är det sista homogena området som vi kan vandra till från samhället. Ur rekreationssynpunkt behövs ett sammanhängande område för vandringar till Djävulsklyftan.

Skogsfru, en rödlistad orkidé som växer i området. Foto: Anita Feldenius

Nästa vecka blir det ett möte ute i skogen med Sveaskogs planeringschef för Norrbotten, Jakob Bjerner. Pantertanterna har tidigare haft möten med Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Enligt skogsstyrelsen går det inte stoppa de kommande avverkningarna i tallskogarna på grund av trädens låga ålder. I detta läge vore det lämpligt att avvakta med att avverka i dessa områden under 10-20 år, eller bedriva en mer skonsam skogsbruksmetod som  plockhuggning för att skona området, menar Pantertanterna. Rävdalsområdet omges till största delen av kalhyggen, därför är den kvarvarande skogen en resursbank för att sprida arter till de redan kalavverkade områdena.

Pantertanterna hoppas att Sveaskog nu ska lyssna på deras argument om att skogen är viktig att hålla intakt för dess rekreationsvärde och att Sveaskog följer det hänsynstagande de skriver om på sin hemsida: Vi arbetar med ett ansvarsfullt skogsbruk, enligt den svenska FSC standarden, och tar hänsyn till människor och natur. Något som Sveaskog nu har möjlighet att visa att de står för.

Sveaskog planerar även en till avverkning i området, närmare ravinen. Denna avverkningsanmälan har inte blivit offentlig än. Den kommer att förstöra den gamla vandringsleden till Djävulsklyftan, som huvudsakligen används av alla som vandrar i området.

Guidad vandring i Rävdalen. Foto: Maj Aspebo

Mer att läsa