Gå till innehållet

Sveaskog vill avverka skog med höga naturvärden i Arvidsjaur

Naturskogen håller naturvärden av nyckelbiotopsklass men Sveaskog klassar om naturskogar som denna som produktionsskog för att kunna avverka. Foto: Björn Mildh

Skogen vid Tjittjer har hänglavsdraperade 200-åriga granar och många rödlistade arter. Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten har uppmärksammat den och skrivit brev till Sveaskog och krävt att de sparar skogen. Föreningen Skydda Skogen har också krävt att avverkningsanmälan genast dras tillbaka.

Vattenfall har tidigare planerat en ledningsgata rakt genom den fuktiga naturskogen men på grund av de höga naturvärdena fick planeringen göras om och den följer nu landsvägen och rundar skogen.  Men nu vill Sveaskog själv slutavverka och markbereda hela skogen. Björn Mildh skriver i sitt mail till Sveaskog:

– Sveaskog har allvarlig brist på skog som kan avverkas på grund av tidigare gjorda överavverkningar. Naturskogar med höga naturvärden, som den vid Tjittjer, nerklassas därför till produktionsskog och avverkas. Samtidigt vägrar Sveaskog att visa sina naturvärdesbedömningar som man säger sig ha gjort. De tål ingen granskning. I stället yves bolaget över sina virkesleveranser till industrin. Ännu en gång Sveaskog: Naturvärdesbedömningar som hemlighålls kan inte godtas som grund för avverkning. Skogar med höga naturvärden skall sparas, inte huggas. Riksdagsbeslut skall följas (Riksdagsbeslut M2014/593/Nm).

LÄS ÄVEN: • Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Föreningen Skydda Skogen skriver också till Sveaskog med krav om att bolaget genast tar tillbaka avverkningsanmälan. Föreningen menar att det är ytterst beklämmande att Sveaskog tänker avverka skogen och uppmanar bolaget att genast dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Björn Mildh har informerat Sveaskogs FSC-certifierare om Sveaskogs planerade avverkning.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

I Tjitterskogen har det bland annat hittats rödlistade arter som taigaporing, kristallticka, blanksvart spiklav, gammelgranskål, granticka, rosenticka och ullticka. Arterna är inrapporterade i Artportalen och därmed tillgänglig för både Skogsstyrelsen och Sveaskog. Men i bolagets avverkningsanmälan finns inget nämnt om dem. Även Skogsstyrelsen anser att skogen kan avverkas.

Skogen vid Tjittjer är bara ett exempel av många naturskogar som Sveaskog vill avverka.

Källa: Naturskyddsföreningen i Norrbotten 

Mer att läsa