Gå till innehållet

Sveaskog vill avverka i föreslagen nationalpark

Skogen i området som nu snitslat för avverkning. Foto: Magnus Andersson

I skogsutredningen pekas Hornslandet ut som en lämplig nationalpark. Nu har Sveaskog avverkningsanmält gammal tallskog i området som vid en inventering visade sig ha en lång rad sällsynta arter.

Hornslandet öster om Hudiksvall är en av Sveaskogs ekoparker. Det är en frivillig skyddsform där Sveaskog bestämt att avverkning är tillåtet i “skogsbestånd utan egentliga naturvärden”. I dessa områden ska Sveaskog använda sig av en “generell eller förstärkt naturhänsyn (5-40 procent av skogen ska lämnas för naturvård)”. I Hornslandet har ungefär hälften av produktionsskogarna förstärkt naturvårdshänsyn.

Föreslås bli nationalpark
I den omfattande skogsutredningen som släpptes i november anses att Sveaskogs fyra ekoparker bör skyddas helt som nationalparker (däribland Hornslandet), men nu har skogsområden med höga naturvärden på Hornslandet snitslats för avverkning och de kan avverkas när som helst eftersom sex veckor passerat sedan avverkningsanmälan inkom.

– Det är mycket olyckligt att avverka gammal tallskog på Hornslandet. Vi anser att det bör råda ett tillfälligt avverkningsstopp medan förslaget om blivande nationalpark diskuteras. Vårt statliga skogsbolag Sveaskog borde inte planera några avverkningar på Hornslandet, säger Jenny Olsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Rymmer mängder av rödlistade och sällsynta arter
Magnus Andersson, ordförande i Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening och skogsbiolog hittade i veckan bland annat spår av reliktbock (rödlistad som “sårbar”), samt vaddporing, kortskaftad ärgspik, violettgrå tagellav, nordtagging och vedskivlav – alla rödlistade som “nära hotad”. Dessutom hittade ytterligare flera sällsynta arter för Hälsingland.

– Skogen är tydligt brandpräglad, blockig och gles, med inslag av gammeltallar, bränd tallved och björk, samt en lång rad av naturvårdsarter typiska för sådan skog. Naturvärdena ansluter väl till just de naturvärden som Ekoparken en gång bildades för att gynna, berättar Magnus Andersson.

Sammanlagt är det över 15 hektar som avverkningsanmälts, men drar man bort den förstärkta naturhänsynen är det drygt 10 hektar som är planerad för avverkning.

Förutom Naturskyddsföreningen i Gävleborg protesterar även Skydda skogen mot den planerade avverkningen:
– Sveaskog måste dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Vi har brist på gamla naturskogar i Sverige idag och de få skogar som finns kvar måste skyddas. Det är högst oansvarigt av Sveaskog att medvetet avverka naturskogar i sina ekoparker och nu dessutom i ett nationalparksförslag, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Källa: Skydda skogen och Naturskyddsföreningen Gävleborg

Mer att läsa