Gå till innehållet

Sveaskog vill avverka gammelskog – hävdar 100% ansvar

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Leif Lundberg står med ryggen till. Skogen har inventerats av Fältbiologerna och de fann även rödlistade arter. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog vill avverka en gammelskog vid Bientie, väster om Arvidsjaur, trots kritik. Leif Lundberg från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tog med SVT Aktuellt till området som ligger mitt i samernas renbetesmarker. I programmet hävdar Sveaskog att de tar 100 procent ansvar för naturvården.

Björn Mildh visar att skogen i Bientie är en urskogsartad skog med riktigt gamla träd, torrakor och unga träd. Fältbiologerna har hittat en rad rödlistade arter i skogen, exempelvis harticka, granticka, ullticka, rosenticka och ostticka samt rödlistade lavar. I skogen lever även lavskrikor och de finns med i EU:s fågeldirektiv. Men Sveaskogs bedömning är att skogen som helhet inte är skyddsvärd och därför kan avverkas. Björn Mildh håller inte med och säger till Aktuellt:

– När det görs bedömningar så är det ofta så att produktionsintresset går före naturvårdsintresset. Det är därför många skogar avverkas som borde sparas som håller nyckelbiotopskvalitet, som den här skogen.

Läs även: Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog

Sådana skogar är också viktiga för renskötseln. Sveaskog sparar små områden med hänglav men det räcker inte. Det tar en mansålder innan lavarna täcker en skog, lavar som renarna behöver när de kommer upp från kusten på våren.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog vill inte ha vittnen i möten med samebyar

Samerna i byn har haft samråd med Sveaskog men de känner sig alltid i underläge gentemot bolaget. Flera samebyar protesterade i höstas mot att Sveaskog inte tar nog med hänsyn till rennäringen.

Björn Mildh säger i reportaget att det är rimligt att Sveaskog ska ta den ekonomiska smällen av att inte kunna avverka skyddsvärd skog. Det är ju svenska folkets skog och naturvård måste få kosta, den är inte gratis.

Skägglav. Foto: Jerzy Opioła – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Helene Samuelsson, kommunikations- och hållbarhetschef på Sveaskog får bemöta kritiken i reportaget. Hon säger att Sveaskog har högre ambitioner och satsar mer ekonomiskt än de andra bolagen och att det ligger i deras uppdrag att vara ett föredöme.

– Självklart kan vi bli bättre. Vi jobbar ständigt med förbättringar. Vi tar hundra procent ansvar och jobbar mycket med naturvård, det påverkas inte av vår produktion.Hon menar, i motsats att miljöhänsyn och produktion är två saker som hör ihop.

Ett uttalande som stämmer dåligt överens med verkligheten menar miljörörelsen. Gång på gång  avverkar och avverkningsanmäler Sveaskog skyddsvärda skogar, lämnar för lite naturhänsyn och kör sönder mark.Det finns det många exempel på, Björn Mildh har visat upp flera som han under årens lopp har skickat till Sveaskog.

Läs även: • Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvården

Helene Samuelsson säger att inget har hänt ännu i fallet Bientie, att skogen är anmäld för avverkning men exakt hur avverkningen ska gå till vet vi inte idag.

– Självklart så kommer vi att göra en väldig grundlig bedömning som vi alltid gör innan avverkning.

Sveaskog har kritiserats för att de inte har velat visa sina naturvårdsbedömningar innan avverkning och att de som finns på Sveaskogs hemsida är undermåliga. I Sveaskogs naturvårdsbedömningar är endast information om träden med, om levande träd, torrträd och lågor. Det är tydligt att produktionsintresse styr över naturvårdsintresse. För det finns inget med om skogens historik, vegetationstyp, om det är en naturskog eller en skiktad skog, om förekomsten av rödlistade arter eller om det finns hotade arter. Inte ett ord nämns om arter som kan finnas upptagna i artskyddsförordningen.

LÄS ÄVEN: Öppet brev till Damberg med krav på att Sveaskog visar sina naturvårdsbedömningar

Harticka. En av de rödlistade arter som Fältbiologerna hittade i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Skogsfrun via Wikimedia

LÄS ÄVEN: • Sveaskog avverkade återigen skyddsvärd skog i Norrbotten

Just nu pågår kampanjen Vår Skog som är riktad mot Sveaskog och som drivs av 23 miljöorganisationer. Kampanjen kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar. I en namninsamling har över 40 000 personer skrivit på för detta. Se även reportaget om Sveaskogs planerade avverkning av naturskogen vid Bientie i Arvidsjaurs kommun på SVT Aktuellt 25 mars 2019 (spola fram till ca 28:40).

Källa: SVT Aktuellt

 

 

 

Mer att läsa