Gå till innehållet

Sveaskog: Vi har inte fuskat med siffrorna

Dubbelräkning kan ha skett i Björnlandets nationalpark, enligt Aktuell Hållbarhet. Foto: Silverkey (Mickaël Delcey), CC BY-SA 4.0

I veckan skrev vi om Per Jiborns avslöjanden om att Sveaskog verkar ha räknat naturvårdsarealer dubbelt och att de inte verkar skydda så mycket skogar som de hävdar. Nu tillbakavisar det statliga bolaget kritiken, men deras uppgifter går inte att kontrollera. De är sekretessbelagda.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog avslöjas överskatta skyddade skogar

Märkligheterna med hur Sveaskog räknar sina naturvårdsarealer, som inte avverkas, avslöjades av naturturismexperten Per Jiborn på hans blogg Naturlig reslust. Det handlar enligt honom om upp till 10 000 hektar som Sveaskog kan ha räknat dubbelt och som därmed fattas i den produktiva skogsmark som bolaget hävdar att de avsatt för naturvård.

Per Jiborn menar att Sveaskog inte lever upp till sitt löfte på 460 000 hektar.

– Hur många tusen hektar som fattas vet jag inte, men en rimlig gissning är 10 000 hektar. Vilka värdefulla skogar som har avverkats på grund av detta de senaste 15 åren går inte att säga, men skogsvänner runt om i Sverige kan säkert lista ett antal kandidater, sa han i en intervju med Natursidan

Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman menar dock att Sveaskog idag har 460 000 hektar avsatta naturvårdsskogar.

Hur kan dessa siffror kontrolleras så att de inte innehåller någon dubbelräkning?
– Vi har ett intresse i att den statistik som redovisas är korrekt och därför skickar vi in underlag till Skogsstyrelsen som sedan granskar detta. Naturvårdsavsättningarna kontrolleras också kontinuerligt av en oberoende FSC-revisor som tillser att vi följer deras regelverk och det bekräftas årlig FSC-revison. Dessutom kontrolleras siffror som redovisas i Årsredovisning av ytterligare en oberoende hållbarhetskonsult, berättar Peter Bergman.

Enligt Per Jiborns uppgifter kan det röra sig om 10 000 hektar skog som ni uppger är skyddade, men som egentligen dubbelräknats. Stämmer det? Det borde väl annars vara enkelt för er att visa om det inte stämmer?
– Nej, det stämmer inte. Återigen rapporterar vi bara avsättningar vi äger, 460 000 ha, och att det är så säkerställs genom ett antal oberoende parter. I artikeln refereras också att Sveaskog fram till 2010 dubbelräknat skogar och att det beskrivs som fusk. Här är det viktigt att notera att det var inte något kontroversiellt fram till 2010, utan tvärtom var det enligt då rådande FSC-standard. Det fanns en logik i att när skogsmark som frivilligt avsatts, sedan omvandlades till reservat så hade de höga naturvärdena utvecklats genom Sveaskogs naturvårdsarbete. Det handlade bara om mark som blev naturreservat, försäljningar till andra markägare har aldrig räknats med. 2010 kom en reviderad FSC-standard med ändring avseende hur arealer avsatta för naturvård ska räknas och idag räknar vi därför inte längre så. När vi nu redovisar avsatta områden, till exempel i samband med nationell statistik, ingår inga arealer från reservat som vi inte längre äger. Att beskriva det som fusk när man följer rådande FSC-standard faller på sin egen orimlighet.

Sveaskog rapporterar alltså sina avsättningar till Skogsstyrelsen som sedan granskar uppgifterna. Svante Claesson, enhetschef för enheten för statistik och datainsamling på Skogsstyrelsen:

– Skogsstyrelsen hämtar in information om frivilliga avsättningar från ett antal stora markägare, bland annat från Sveaskog, för att producera officiell statistik. I produktionen av statistiken kvalitetsgranskas informationen, genom att vi säkerställer att det inte finns överlapp med formella skydd, är produktiv skogsmark och så vidare.

Men i den officiella statistiken särredovisas inte enskilda markägare, till exempel Sveaskog. Det finns i lag reglerade sekretess som förhindrar Skogsstyrelsen från att göra det (24 kap 8 § i lagen om offentlighet och sekretess). Statistiken publiceras årligen i maj, nästa publikation är planerad till den 19 maj kl 9. Publiceringen från i fjol finns på Statistiska meddelanden Frivilliga avsättningar och certifierad areal 2019.

Innebär sekretessen att du inte heller kan bekräfta huruvida Sveaskog avsatt 460 000 hektar naturvårdsskogar som de hävdar?
– Ja, jag kan vare sig dementera eller bekräfta det påståendet eftersom jag då skulle bryta mot lagstiftningen.

Skogsstyrelsen kan inte lämna ut statistik för enskilda markägare eftersom det är sekretessbelagt, men vad säger Sveaskog om att lämna ut uppgifterna?
– Vår uppfattning är att vi redan lämnat dessa uppgifter, svarar naturvårdschef Peter Bergman. Vi har sedan flera år varit öppna med mängden avsatt skog i våra Årsredovisningar och har dessutom, som enda skogsägare i Sverige, pekat ut på en karta var de ligger. Att det var ett fel på kartfunktionen var olyckligt, men är nu fixat. Vid senaste kontrollen när jag räknade utifrån de kartor som finns på nätet (20210429), hade Sveaskog 458 982 hektar formellt/frivilligt avsatta naturvårdsskogar på sina ägor. Detta är sannolikt det mest transparenta som vi har i skogssverige. Om någon är ännu mer transparent välkomnar vi dem att berätta om det och redovisa det lika öppet som vi gjort.

Mer att läsa