Gå till innehållet

Sveaskog stoppas från att skjuta älg från helikopter

Älg. Foto: Erik Hansson

Sveaskog ansökte om att få jaga älgar från helikopter. Det statsägda bolaget motiverade ansökan med att älgarna ”äter upp vår skog”. Nu har länsstyrelsen i Norrbotten avslagit ansökan.

Sveaskog menar att det uppstår omfattande skador på trädplantagerna när cirka 100 älgar betar i det aktuella området.

– Som situationen nu är planterar vi nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning. Det här är ett problem för många skogsägare, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

Sveaskog har meddelat att de kommer att överklaga länsstyrelsens beslut. Om de får rätt till skyddsjakt från helikopter är det första gången det beviljas i Sverige.

Källa: Sveaskog

Mer att läsa