Gå till innehållet

Sveaskog ska avverka samernas skog i Arjeplog

Den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarje i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun som Sveaskog planerar att avverka. Foto: Björn Olin.

I kommande vecka ska Sveaskog avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Maskaure sameby och ideell naturvård är mycket kritiska och länsstyrelsen har bett Sveaskog att vänta med avverkningen för att kunna inventera skogen men bolaget lyssnar inte.

Leif Lundberg från Maskaure sameby är allvarligt bekymrad, i ett pressmeddelande från föreningen Skydda Skogen säger han:

– Vi är så illa trängda av Sveaskog. Det är stora områden som avverkas i samebyn och nu tar bolaget de sista resterna. All äldre skog här är rik på hänglav som är renens foder under vintern och vårvintern. Det här är förkastligt.

Skogen ligger inom samebyns område och är en viktig renbetesmark och kalvningsland. Vid snörika vintrar är skogen ovärderlig då det kuperade landskapet tinar tidigt på våren. I träden finns hänglavar som äts av renarna och skogen skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet innan andra områden tinat.

LÄS ÄVEN: Sveaskog vill avverka gammelskog- hävdar 100% ansvar

Intill den avverkningsplanerade skogen vid Lill-Skarja finns ett några år gammat hygge där samma typ av naturskog tidigare vuxit. Hygget har markberetts och kommer att vara otjänligt som renbetesmark under decennier. Leif Lundberg säger:

– Mer än hälften av alla skogar i Maskaure sameby har redan avverkats. Vi har rätt att leva och verka här men Sveaskog lyssnar inte på oss.

Skogen vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun ska avverkas av Sveaskog om några dagar. Foto: Björn Olin

Länsstyrelsen i Norrbottens län vill inventera skogen och har flera gånger bett Sveaskog att avvakta med att avverka skogen tills det blir barmark. Ideell naturvård har gjort en snabb bedömning av skogens struktur och den talar för att det är höga naturvärden, mest troligt av nyckelbiotopsklass. Nyckelbiotoper får inte avverkas om skogsbolaget är FSC-certifierat, vilket Sveaskog är. Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen säger:

– Det är högst anmärkningsvärt att Sveaskog inte lyssnar på länsstyrelsen och väljer att avverka skogen innan den ens har inventerats. Vi ber Sveaskog att omedelbart dra tillbaka sin avverkningsanmälan vid Lill-Skarja. Sveaskog ska inte som statligt bolag köra över samebyar eller myndigheter och inte heller avverka skogar med höga naturvärden.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem

Skydda Skogen har tillsammans med Maskaure sameby skickat ett öppet brev till Sveaskog där det bland annat står:

– Vi ber er att omedelbart dra tillbaka er avverkningsanmälan vid Lill-Skarja. Sveaskog ska inte som statligt bolag köra över samebyar och avverka skogar med höga naturvärden.

I kampanjen Vår Skog som avslutades nyligen, skrev 45 000 privatpersoner på för att Sveaskogs avkastningskrav sänks för att göra det möjligt för bolaget att skydda alla skogar med höga naturvärden. 23 organisationer står bakom kampanjen. Skydda Skogen och elva andra organisationer skrev även ett öppet brev till Sveaskog i mars med krav om att naturskogen vid Lill-Skarja och andra äldre skogar med höga naturvärden måste skyddas långsiktigt. Sveaskog har hittills inte svarat på detta brev.

LÄS ÄVEN: • Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog

Kortfilm om skogen vid Lill-Skarja:

Källa: Pressmeddelande från Skydda Skogen

 

Mer att läsa