Gå till innehållet

Sveaskog polisanmält för avverkning av skog i Natura 2000-område

Orkidén norna (Calypso bulbosa) är precis som alla andra orkidéer fridlyst. Den är beroende av gamla skogar för att klara sig och är rödlistad som “sårbar”. Foto: Hans Stieglitz, CC BY-SA 3.0.

Två brottsutredningar pågår mot Sveaskog. Det FSC-certifierade bolaget misstänks för att ha avverkat en gammal skog med den rödlistade och fridlysta orkidén nornan. Dessutom har Sveaskog polisanmälts för åtgärder vid en fornlämning från 1600-talet. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Området med nornan låg vid Källberget i Västerbotten. I ett område med “urskogslika granskogar och stora myrar” som utsetts till särskilt skyddsvärt av EU har nu Sveaskog avverkat. Det FSC-certifierade bolaget skyller på den mänskliga faktorn. Ingreppet har polisanmälts av länsstyrelsen i Västerbotten.

Christer Järlås, miljöåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, utreder fallet. Han har jobbat som miljöåklagare i 25 år och säger så här till Dagens Nyheter:
– Det känns som det går fortare i skogen i dag – som att man inte tar den tid som behövs för att analysera det man ska göra. Slarv som leder till fler misstag. Det är en känsla jag får. Det är väl större maskiner som kostar mer, det ska gå fort när de är ute och jobbar.

I det andra fallet ska Sveaskog ha genomfört åtgärder som påverkat en fornlämning vid Riddarhyttan i Skinnskatteberg.

Källa: DN

Mer att läsa