Gå till innehållet

Sveaskog lämnar kritiserad pr-kampanj

Kalhygge av Sveaskog i Pajala. Foto: Marcus Westberg

Pr-initiativet Svenska skogen har enligt Dagens Nyheter satsat över 150 miljoner kronor på lobby och reklam för att nå ut med det kritiserade budskapet att skogsbruket ska öka för klimatets skull. Nu lämnar Sveaskog initiativet.

Svenska skogen har med massiva reklamkampanjer och lobbyverksamhet bland annat fört ut budskapet att det är bra för klimatet med ökad skogsavverkning. En kampanj som bland annat blivit nominerad till Greenwashpriset med motiveringen att den “framhäver den svenska skogsvårdsmodellen som välfungerande ur ett miljöperspektiv och klimatsmart i sin produktion trotts att undersökningar visar på att Sverige inte kommer att nå det svenska miljömålet ”Levande skogar” och att det är oklart vilka produkter som kan klassas som klimatsmarta”.

Beskedet att Sveaskog lämnar initiativet gavs i ett väldigt kort pressmeddelande som motiverar beslutet med att Sveaskog nu ska ha mer fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning.

Initiativet Svensk Skogskommunikation AB ägs av Sveaskog, branschorganisationen Skogsindustrierna och Skogsägarnas Virkes AB och enligt Dagens Nyheter har de lagt 135 miljoner kronor på pr-kampanjer för ökad skogsavverkning för klimatets skull. Det är inte bara dessa stora aktörer som finansierar kampanjen. Alla skogsägare har fått vara med och finansiera den genom en avgift på 40 öre per kubikmeter virke.

Källor: Sveaskog och Dagens Nyheter

Mer att läsa