Gå till innehållet

Sveaskog får återigen kritik för kalhyggen i samebyar

Sveaskog fortsätter kalhugga i viktiga renbetesområden, trots löften om samråd och trots att skogarna är av stor vikt för rennäringen. Sveaskog hävdar att de följer FSC-standarden.

I Maskaure sameby vill Sveaskog avverka tre skogar med höga naturvärden, trots att samebyn sagt nej vid två samråd. I ett brev till Sveaskog skriver 13 samebyar och Naturskyddsföreningen Norrbotten:

– Alla tre skogar är hänglavsrika, håller höga naturvärden och är högklassiga kontinuitetsskogar som EU vill ska sparas. Inte huggas. Maskaure sameby har redan vid två samråd sagt nej till avverkning. Ändå fortsätter Sveaskog att pressa byn. Bolaget tänker ta vad man vill ha! Sagt rent ut, ett hänsynslöst handlande av ett statligt bolag mot vår urbefolkning! Sveaskog, besinna er!

Greenpeace stoppade avverkning

I det andra fallet är det också ett skogsområde med höga naturvärden som står på spel, den här gången i Muonio sameby.

– Dessa områden där de nu börjat avverka är redan oerhört sargade av tidigare kalavverkning, det finns inget utrymme för fler kalhyggen här. Renarna behöver lavrika skogar för att överleva och vi står fast vid vårt krav att formella samråd med samplanering måste återupptas, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.

Fallet har fått internationell uppmärksamhet när aktivister från Greenpeace begett sig till platsen för att förhindra och rapportera från avverkningen.

– Sveaskog kör över natur, urfolk och en växande opinion som vill ställa om till ett hållbart skogsbruk och skydda våra sista riktiga naturskogar från att kalhuggas. Greenpeace kräver att Sveaskog omedelbart stoppar avverkningarna och respekterar urfolks rättigheter, säger Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace på plats i Norrbotten.

Tillåtet enligt FSC-standard

Sveaskog kommenterar fallet med att de följer FSC-standarden och träffade Muonio sameby för ett formellt samråd den 21 juni och att de hoppar på ett nytt möte i slutet av augusti 2021. 

– Det är vår förhoppning att Muonio sameby vill delta och ge synpunkter på våra planer vid detta möte. Sveaskogs samråd med Muonio syftar till att skogsbruket ska ta hänsyn till rennäringens behov baserat på den kunskap och information som lämnas av samebyn, skriver skogsbolaget.

Men enligt Greenpeace och samebyn har avverkningen redan inletts i skogarna som har höga naturvärden och är viktiga för Muonio sameby. Trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla avverkningar i området ska stoppas tills dess att formella samråd har återupprättats. Först när Greenpeace team anlänt till platsen avbröts avverkningen.

– Vi tycker det är viktigt att människor världen över får veta hur ett svenskt statligt skogsbolag, som säger sig följa höga miljöstandarder och sociala värderingar, i verkligheten beter sig mot urfolk, lokalbefolkning och miljö. Att i media lova att samråd ska återupptas för att kort därefter, bakom ryggen och utan samtycke börja avverka skogen, det är förkastligt, säger Karolina Carlsson på Greenpeace.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källa: Greenpeace

Mer att läsa