Gå till innehållet

Sveaskog avslöjas överskatta skyddade skogar

Björnlandet. Foto (beskuret): Johan SpaedtkeEget arbete, CC0, Länk

Sveaskog får massiv kritik för sitt skogsbruk just nu. De senaste veckorna har Natursidan bland annat rapporterat om bristande hänsyn i renbetesområden och ett öppet brev med anklagelser om lögner. Det har också avslöjats märkligheter gällande skogsbolagets naturvård i södra Sverige.

Det är naturturismexperten Per Jiborn som på sin blogg Naturlig reslust publicerat tre granskningar om Sveaskogs naturvårdsarbete. Inläggen väcker en rad frågor kring hur Sveaskog räknar sina naturvårdsarealer, i vilken grad nya skogar skyddas när skogar med höga naturvärden köps av Naturvårdsverket och om siffror i årsredovisningarna stämmer.

Sveaskog är landets största skogsägare och uppger att de avsätter 460 000 hektar produktiv skogsmark till naturvård. Det är nästan tio gånger mer än vad som sammanlagt finns i Sveriges alla nationalparker. Men frågan är om denna siffra stämmer?

Det första avslöjandet
I mars visade Per Jiborn att Sveaskog i mer än 15 års tid har inkluderat andras skogar i Hornsö ekopark. Det rörde sig om nästan tusen hektar, som köptes av Naturvårdsverket några månader innan ekoparken invigdes. Efter avslöjandet valde Sveaskog att i tysthet ta bort dessa naturvårdsskogar från sitt kartverktyg, vilket Aktuell Hållbarhet uppmärksammade. Samma tidning visade också att bolagets naturvårdsskogar dök upp i Björnlandets nationalpark, trots att nationalparken har varit i Naturvårdsverket ägo i minst 30 år. När nyheten publicerades, påstod Sveaskog att man hade hittat en felaktig programkod i sin karttjänst. Ett fel som enligt bolaget innebar att sålda skogar oavsiktligt dök upp som naturvårdsskogar i deras kartverktyg.

Vad har det för betydelse att Sveaskog har fuskat med naturvärdesskogarna?
– Det innebär att Sveaskog inte lever upp till sitt löfte på 460 000 hektar, förklarar Per Jiborn. Hur många tusen hektar som fattas vet jag inte, men en rimlig gissning är 10 000 hektar. Vilka värdefulla skogar som har avverkats på grund av detta de senaste 15 åren går inte att säga, men skogsvänner runt om i Sverige kan säkert lista ett antal kandidater. 

Hur pass nyligen har detta skett?
– Jag tror att bolaget har fortsatt räkna in dessa arealer fram tills nu. Jag kan inte motbevisa påståendet om en felaktig programkod, men för mycket pekar åt ett annat håll. Vid sidan av de dokument och underlag som jag har publicerat på min blogg, har jag genom åren fått dessa misstankar bekräftade av personer med mycket god insyn i Sveaskogs verksamhet. Därför måste möjligheten att granska Sveaskogs naturvård öka rejält. Vill Sveaskog bli trodda, måste man i detalj redovisa hur mycket skog som faktiskt är avsatt. 

Det andra avslöjandet
Nästa inlägg från Per Jiborn tog upp att Naturvårdsverket de senaste 15 åren har köpt skog från Sveaskog för över 1 500 miljoner kronor.

– Det torde handla om några tiotusentals hektar såld produktiv skogsmark och frågan är om dessa naturvårdsskogar har ersatts med nya avsättningar? Kanske inte. Det finns 24 exempel där Sveaskogs naturvårdsskogar dubbelräknades i naturreservat som idag ägs av Naturvårdsverket. Sammanlagt handlade det om mer än 3 000 hektar produktiv skogsmark söder om Dalälven.

Per Jiborn menar att fusket i hela Sverige kan uppgå till 10 000 hektar eller mer. Sveaskog har å sin sida beklagat felet i sin karttjänst och bedyrat att detta inte påverkar rapporteringen till Skogsstyrelsen. Däremot vill bolaget inte berätta vad som rapporteras till myndigheterna.

– Jag misstänker att dubbelräkningen av sålda skogar främst handlar om att internt uppnå utlovade mål, säger Per Jiborn.

Det tredje avslöjandet
I veckan var det dags för ett nytt avslöjande. I minnesanteckningar från ett möte i mars 2019 mellan Sveaskog och Örebros länsstyrelse medgav skogschefen att sålda skogar faktiskt inkluderas i Sveaskogs naturvård. Även bolagets förre chefsjurist Viveka Beckeman, nu vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, deltog på mötet.

– En dryg vecka efter mötet godkände hon minnesanteckningarna från mötet utan synpunkter. Idag två år senare svarar Sveaskogs presstjänst att skogschefen var korrekt citerad, men att han hade fel i sak. Varken Viveka Beckeman eller bolagets revisor vill svara på frågor, utan hänvisar till Sveaskog. Däremot erkänner Sveaskogs presstjänst att sålda skogar faktiskt dubbelräknades fram till 2010. Men följdfrågor om hur länge dubbelräkningen pågick, hur många tusen hektar som omfattades eller om bolagets styrelse var informerad vill bolaget inte svara på, berättar Per Jiborn.

Hur tolkar du dessa tre avslöjanden?
– De väcker en rad frågor. Det är rimligt att ifrågasätta om Sveaskog verkligen skyddar de arealer man lovat. Och oviljan att svara på frågor, spär på en bifogad misstro om bolagets naturvård. Jag hoppas nu att någon i riksdagen ställer frågor om detta direkt till ansvarig minister. Det är även ett bra tillfälle för Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och andra organisationer att kräva ökad transparens och mycket mer insyn i Sveaskogs naturvård. Det handlar ju trots allt om skogar som vi äger gemensamt.

Sveaskog har sökts för att svara på frågor. Artikeln uppdateras när/om de svarar.

Mer att läsa