Gå till innehållet

Sveaskog anklagar samer för minskade råvaruleveranser

Före detta lavrik renbetesmark. Foto: Björn Mildh

I veckan gick det statliga bolaget Sveaskog ut och informerade om kraftigt minskade avverkningar i Norrbotten. Anledningen är att dialogen med samebyarna inte gått som planerat.

I ett pressmeddelande skriver Sveaskog att avverkningarna under 2023 kommer att minska med 45 procent jämfört med snittet för 5-årsperioden och att de minskade råvaruleveranserna kan få “allvarliga effekter”. Minskningen beror på att samplaneringsprocesserna med samebyarna “inte gått som planerat”. En stor del av Sveaskogs skogar finns i skogar med renskötsel och där de enligt skogsvårdslagen måste ta hänsyn till samebyarna.

– Sveaskog eftersträvar samexistens mellan renskötsel och skogsbruk på Sveaskogs marker och vi lägger oss vinn om att genomföra åtgärder som syftar till att både renskötsel och skogsbruk ska vara hållbara och bärkraftiga näringar på kort och lång sikt. Vi beklagar därför dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Dagens Nyheter har intervjuat Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund, som är irriterad över Sveaskogs ton i pressmeddelandet.
– Det här är ett lågvattenmärke av Sveaskog. I texten är det underförstått att det är samernas fel att Sveaskog inte lyckas leverera det de lovat sina kunder. Det är förkastligt av ett statligt bolag på det här sättet dölja sin egen roll – som att man historiskt överavverkat enorma arealer, och fortsätter med ohållbara avverkningar utan att hörsamma kritik, säger hon till DN.

Konflikter mellan Sveaskog och flera samebyar har pågått länge. Vårt statliga skogsbolag har åtskilliga gånger fått hård kritik från samebyar, naturföreningar, Europarådets ministerkommitté och Amnesty för bland annat sin bristande hänsyn mot samebyar och för att skogar med höga naturvärden avverkas.

Källa: Sveaskog och Dagens Nyheter

Mer att läsa