Gå till innehållet

Svartåns naturreservat dubbleras till skydd för hotade fåglar och lavar

Kungsfiskare. Foto: Erik Hansson

Kungsfiskare har siktats vid Svartån. Foto: Erik Hansson

Naturreservatet vid Svartån i Avesta ska bli dubbelt så stort. Det är åtminstone vad länsstyrelsen föreslagit.

I det sanka och ganska svårframkomliga området som ofta översvämmas har det setts kungsfiskare, gröngöling och mindre hackspett. Dessutom rymmer skogen den starkt hotade strandskinnlaven, som bara finns på tolv lokaler i landet.

Det nya, utökade reservatet kommer innebära ett ytterligare skydd för de hotade fåglarna och lavarna i området.

– Jag är väldigt glad över detta. Svartån översvämmas då och då och det växer en del sällsynta lavar på aspar i området, säger kommun-ekologen Peter Klintberg till Avesta tidning.

Än är det dock inte helt klart att det bildas ett reservat, länsstyrelsen har sagt ja till det, men beslutet kan fortfarande överklagas.

Källa: Avesta Tidning

Mer att läsa