Gå till innehållet

Svagt intresse för fågelsäkra glasrutor

Krematorium II den 15 juli 2013. Foto: Daniel Stenberg

Krematorium II på Skogskyrkogården i Stockholm. Foto: Daniel Stenberg

Varje år uppskattas ungefär mellan 100 miljoner och en miljard fåglar dö bara i USA på grund av kollisioner med glasrutor och ett aktuellt exempel från Sverige är hur världsarvet Skogskyrkogårdens nya krematorium orsakat många fåglars död. Men att skapa glasrutor som inte fåglar flyger in i har visat sig vara komplicerat. Daniel Klem Jr. har jobbat med frågan i 40 år och enligt honom är det svårt att omsätta forskningsrön i kommersiella lösningar.

Ironiskt nog har dessutom den “gröna vågen” hos arkitekter lett till ännu farligare byggnader med större glasrutor, enligt ornitologen Christine Sheppard, som också jobbat med frågan i tiotals år.

För fåglar upplevs glas antingen som luft som kan flygas igenom eller så kan de luras av reflektioner. Det finns exempel på hur fåglar flugit in i fönster åtskilliga gånger då de trott att deras egen spegelbild är en konkurrent om reviret.

Tester har visat att ogenomskinliga ränder eller prickar på fönster kan minska antalet dödade fåglar, men det är inte en exakt vetenskap och varken Daniel Klem Jr. och Christine Sheppard har ännu inte lyckats uppnå sitt mål – att hitta ett sätt för fåglar att upptäcka fönster utan att det stör människor. Enligt Daniel Klem Jr är en dekal av en rovfågel “värdelöst”. Det som behövs är vertikala streck med mindre än 10 centimeters mellanrum och 5 centimeter mellan de horisontella strecken. Problemet, för Daniel Klem Jr. och fåglarna, är att ingen vill få sin utsikt förstörd av streck över sina fönster. Intresset från ariktekter, byggföretag och allmänheten är svagt.

Källa och mer information: Science News

Mer att läsa