Gå till innehållet

Svag utveckling för svenska vargstammen

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Enligt den senaste varginventeringen från vintern 2016/17 finns det ungefär 355 vargar i Sverige. Det är en svag ökning från fjolårets ungefär 340 vargar. Nu ska en ny inventeringsmetod testas och beslut om licensjakt läggs fortfarande på länsstyrelserna.

Årets resultat på 355 vargar visar en viss återhämtning för vargstammen efter fjolårets stora minskning från ungefär 415 till 340 individer.

LÄS ÄVEN: • Fler än var sjätte varg i Sverige verkar ha dött mellan 2015 och 2016

̶ Trots snöbristen var det en bra inventering. Länsstyrelserna, och i år även jägare, har bidragit till ett bra inventeringsunderlag, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Men det råder fortfarande osäkerhet kring inventeringarna. I dagsläget räknar man vargar genom att spåra och ta olika prover för att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par. Föryngringarna beräknas bestå av tio individer, men enligt en ny forskningsstudie kan det istället röra sig om åtta vargar per föryngring och därmed en överskattning på antal vargar i Sverige med 20 procent.

Naturvårdsverket har nu fått en ny modell för att beräkna vargpopulationens storlek som bland annat använder information i form av DNA som samlats in under inventeringen.

LÄS ÄVEN: • Antalet vargar i Sverige kan ha överskattats med 20 procent

̶ Vi har nu en unik möjlighet att praktiskt testa en teoretisk modell innan vi fattar beslut om att byta modell för omräkning. Kunskapen från inventeringarna är viktig för rovdjursförvaltningen. Vi strävar efter att förvaltningen ska vara så långsiktig, stabil och förutsägbar som möjligt, därför är testerna viktiga. Vi vill helt enkelt försäkra oss om att vi inte behöver byta sätt att räkna om några få år igen, säger Maria Hörnell Willebrand.

2019 ska Naturvårdverket besluta vilken beräkningsmodell som ska användas och fram till dess ska den nya modellen är utvärderas.

SE ÄVEN: • Naturfilm: Lär dig känna igen vargspår

Det har också bestämts att länsstyrelserna i Mellansverige får fortsatt möjlighet att besluta om eventuell licensjakt på varg inom sina län under den kommande jaktsäsongen.

̶ Inventeringsresultatet från den senaste vintern innebär att förutsättningarna för att delegera detta till länsstyrelserna är uppfyllda även i år. Samtidigt har vargstammen haft en svag utveckling de senaste två åren. Det finns därför anledning att vara försiktig när länsstyrelserna bedömer om det går att besluta om licensjakt, säger Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Viltförvaltningsenheten.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa