Gå till innehållet

Studie visar sköldpaddors viktiga roll i ekosystemen och att 3 av 5 är hotade

Havssköldpaddan oäkta karettsköldpadda. Foto: ukanda via Flickr. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons.

Sköldpaddor hör till världens mest hotade grupper av ryggradsdjur. Fler än 3 av 5 arter anses antingen hotade eller utrotade i modern tid. Med tanke på vilken viktig roll de har i sina ekosystem kan det få stora ekologiska konsekvenser om de fortsätter minska i antal, enligt en ny studie.

Världens sköldpaddor har varit med om mycket. Havssköldpaddorna överlevde utrotningen av dinosaurierna för 65 miljoner år sedan och de har sedan dess anpassat sig till vitt skilda livsmiljöer. Sköldpaddor hittas idag i öknar, våtmarker, sötvatten och i världshaven, men trots att de är överlevare som anpassat sig till olika miljöer så är de idag hotade. Av världens 356 arter är ungefär 61 procent antingen hotade eller utrotade i modern tid.

LÄS ÄVEN: • Akut läge för Madagaskars största sköldpadda – kan vara utrotad om två år

Anledningen till att det ser så mörkt ut för sköldpaddorna är att de utsatts för förstörelse av livsmiljöer, överexploatering av deras mat, kommersiell husdjurshandel, sjukdomar och klimatförändringar.

LÄS ÄVEN: • Världens största strandstädning gav hotad sköldpadda ny barnkammare

De allt färre sköldpaddorna i världen bidrar därmed också allt mindre till ekosystemen där de lever och det kan få negativa konsekvenser för många arter, inklusive oss människor. Även om sköldpaddornas livssätt skiljer sig åt har de viktiga roller i sina ekosystem. De är exempelvis viktiga byten åt andra djur, de rör runt i bottensediment, hjälper till att sprida frön och är själv viktiga rovdjur som håller ordning på näringsväven.

LÄS ÄVEN: • Fler än hälften av världens sköldpaddor är hotade

Det finns till exempel sköldpaddsarter som äter en viss snigel som annars snabbt skulle äta upp produktiva ålgräsängar eller som äter svampdjur som annars skulle slå ut koraller.

Forskarna bakom den nya rapporten “Where Have All the Turtles Gone, and Why Does It Matter?” hoppas att deras resultat kan bidra till att det görs fler insatser för att rädda sköldpaddorna. Utan dem kommer det uppstå en lång rad allvarliga konsekvenser i världens ekosystem.

Källor: Mongabay och “Where Have All the Turtles Gone, and Why Does It Matter?” 

Mer att läsa