Gå till innehållet

Studie frågar hästar om de fryser

September 2013. En nyfiken häst i soluppgången i norra Stockholm. Det är något visst med sommarhalvåret när vi naturmuppar får ha gryningarna för oss själva. Det är i stort sett bara vi som är ute innan solen går upp och vi kan ha flera timmar ostört i våra favoritmiljöer. Men det kan vara minst lika givande att få naturupplevelser tillsammans med vänner.

Häst som såg ut att trivas bra utan täcke. Foto: Erik Hansson

På ett stall utanför Trondheim i Norge har 13 hästar fått välja själva om de vill ha täcke på sig eller inte. Hästarna har fått lära sig symboler som betyder “täcke av”, “täcke på” eller “täcke oförändrat”. Efter att hästarna fått känna på vädret har hästarna fått välja mellan symbolerna genom att röra på dem.

Försöket pågår fortfarande, men hittills verkar hästarnas preferenser variera mellan individer. Vissa hästar vill oftare ha på sig täcke än andra. Däremot visar resultaten hittills att en majoritet av hästarna vill ha på sig täcken när det blåser och regnar eller snöar och att bara en av fem hästar vill ta av sig täcket när det är sol och -16 grader.

På hästgården Solvoll 4H i Alstahaug i Norge har ett annat experiment utförts. Där har de 16 hästarna fått välja mellan att stå ute, gå in i ett rum med värmelampa eller gå in i ett rum utan värmelampa. Hästarnas val och beteende har observerats och jämförts med vädret. Det visade sig att hästarna valde att gå in i rummet med extra värme på dagar med minusgrader och nederbörd, men kalla dagar med uppehåll valde hästarna att vara ute i 70 procent av fallen. Studien är liten, men det skulle kunna tolkas som att hästar har betydligt lättare att tåla torr kyla än kyla i kombination med snö.

Källa: Norsk Lantbruk

Mer att läsa