Gå till innehållet

Svenskt studentmanifest kräver miljöansvar från företag och regeringar

Under hösten skapades ett franskt studentupprop för miljön. Över 20 000 namnunderskrifter samlades in för att sätta press på företag och regeringar att “börja ta sitt miljöansvar och aktivt arbeta för en mer hållbar värld”. Nu har rörelsen kommit till Sverige.

– Många företag vi studenter kommer i kontakt med kallar sig för hållbara, utan att ställa om på allvar. I stället pekar man på en del av verksamheten där man minskat klimatutsläpp och miljöpåverkan. Det räcker inte. Hållbarhet måste vara ledstjärnan i alla beslut. Nu krävs radikala förändringar, skriver initiativtagare till svenska StudentmanifestetDN Debatt idag.

LÄS ÄVEN: • Guide till att engagera sig för att rädda miljön

Precis som de franska studenterna skriver det svenska initiativet, som kommer från flera olika högskolor och studentföreningar och har direktkontakt med hälften av Sveriges alla studenter, att de kommer välja bort arbetsgivare som inte tar hållbarhet på allvar. De bifogar också en kravlista på att företag måste kartlägga och redovisa totala klimatutsläpp och miljöpåverkan av verksamhet även utanför Sveriges gränser, minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent per år och att koldioxidbudgeten mäts och följd upp på samma sätt som en ekonomisk budget.

– Allt vi gör på den här planeten måste från och med nu fokusera på att avvärja en klimatkris och skapa en hållbar framtid, skriver studenterna i den gemensamma debattartikeln.

Två av initiativtagarna, Iris Vesterberg och Joakim Rydén, berättar för Natursidan.se att de började plugga Industriell ekonomi på KTH för att göra något bra för vårt samhälle.
– Men ju närmre arbetslivet vi kommer, desto mer tydligt blir det att företagen inte delar vår ambition. Vi engagerar oss för att sända en tydlig signal till arbetsgivare att hållbarhet är en av de viktigaste faktorerna när vi väljer arbete. Vi tror att alla har sin roll att spela för att göra skillnad, och vi vill använda vår makt som studenter för att påskynda en omställning, säger Iris Vesterberg.

Iris Vesterberg och Joakim Rydén. Foto: Privat

Hur föddes idén till det svenska uppropet?
– Det breda svaret är att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Att det blev på just det här sättet är mycket tack vare det franska manifestet som lanserades tidigare i höst. Vi blev inspirerade av de franska studenternas sätt att mobilisera sig och hur de tillsammans blivit en stark kraft som sätter press på näringslivet. Vår förhoppning är att vi i Sverige nu kommer sätta samma press på svenska företag och använda vår arbetskraft för att bidra till en hållbar värld, säger Joakim Rydén.

Var det svårt att få med andra studentföreningar och lärosäten?
– Inte alls. Det finns ett starkt engagemang för klimat- och miljöfrågor över hela landet. Faktum är att vårt initiativ startade genom att studenter, oberoende av varandra ville engagera sig i frågan här och nu. Nu har vi gått samman, för att få en större genomslagskraft men också för att påvisa bredden i vårt budskap. Vi är många som vill se en förändring, säger Iris Vesterberg.

Skriv under studentuppropet på www.studentmanifestet.se och följ studenternas arbete på Facebooksidan Studentmanifestet.

Mer att läsa