Gå till innehållet

Stort vetenskapligt pris till evolutionära upptäckter

Dolph Schluter. Foto: Jen Gow

Forskning på bland annat finkar och storspigg ledde till stora insikter om evolutionen.

Dolph Schluter, vid University of British Columbia i Kanada började sin bana på Galapagosöarna i Charles Darwins spår med att studera de finkar som även Darwin intresserade sig för på 1830-talet. Dolph Schluter studerade finkarnas näbbformer, vilket avgör vilka sorts fröer som de livnär sig på. Han upptäckte att två finkarter som levde på samma ö kunde ha större skillnader i näbbens storlek och form än andra finkarter som hade en ö för sig själva. Sådan evolution, som bildas av naturligt urval och inte av mutationer, kallas för ekologisk artbildning.

Dolph Schluter fortsatte att forska på ekologisk artbildning och fann även att storspigg, som vandrat upp från havet till sötvattenssjöar, utvecklades i liknande riktning även om de levde i olika sjöar. Han fann också att spiggarna i samma sjö utvecklade skillnader sinsemellan beroende på om de levde på botten eller simmade runt i vattenmassan. Efter några generationer blev spiggarna så olika att de inte längre parade sig med varandra.

– Med sina studier kunde Dolph Schluter visa att det som för Darwin var initierade tankar verkligen sker i naturen när förutsättningarna är de rätta. Han är utan tvekan en av våra främsta auktoriteter på vilken roll ekologin spelar för hur arter blir till och diversifieras, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi och ledamot av Vetenskapsakademien.

Nu har Dolph Schluter utsetts till årets Crafoordpristagare i biovetenskaper och får även sex miljoner svenska kronor.

“Evolutionen har format livet på jorden och sedan Charles Darwin har få gjort mer för att koppla ihop ekologi och evolution än det här årets Crafoordpristagare i biovetenskaper, Dolph Schluter”, meddelar Kungliga Vetenskapsakademien.

– Att få det här priset och hamna i deras sällskap känns verkligen som något utöver det vanliga, säger pristagaren i en kommentar.

Film som förklarar priset:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Ämnesområdena är valda för att komplettera Nobelpriset och växlar varje år mellan matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper samt polyartrit.

Källa: KVA

Mer att läsa