Gå till innehållet

Stort sjukdomsutbrott: Tusentals döda fåglar

Kentsk tärna. Foto: Niclas Ahlberg

Precis som i fjol hittas det nu mängder av döda och sjuka fåglar som troligen smittats av fågelinfluensan. Enligt Birdlife Sverige kan det röra sig om tusentals fåglar och mörkertalet är stort.

Fåglarna hittas i Östersjön och på Bohus- och Hallandskusten och har skickats in till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, som kunnat konstatera att det rör sig om fågelinfluensa. Birdlife Sverige skriver att smittan kan slå hårt mot enskilda arter, exempelvis havssula, kentsk tärna, skrattmås och svarthuvad mås. Den kan därmed kan utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden.

Det har bland annat hittats ett 70-tal döda vuxna kentska tärnor på en och samma ö i Blekinge, vilket i sin tur lett till att 90-95 procent av ungarna i kolonier med 500 par kentska tärnor dött.

– Hela årets ungfågelproduktion är utraderad, säger fågelinventerare Patrik Olofsson till Birdlife Sverige.

Även på Åland har det konstaterats att flera havsörnar, måsfåglar och kråkfåglar dött av influensan.

Niklas Aronsson, redaktör för Birdlife Sveriges medlemstidning Vår Fågelvärld, berättar för SVT Väst att det kan röra sig om tusentals döda fåglar och att mörkertalet troligen är stort eftersom de flesta fåglar dör ute till havs.

Om du hittar en död fågel (eller något annat djur) kan du rapportera in det via det här formuläret hos SVA: Rapportera vilt. På så sätt kan SVA få bättre kunskap om utbredning och hur allvarligt läget är. Du ska inte röra vid sjuka eller döda fåglar utan handskar.

Källor: Birdlife Sverige och SVT Väst

Mer att läsa