Gå till innehållet

Stort nytt projekt ska återförvilda Skottland

Ruin och flod i Kintail, Skottland. Foto: Hugh Venables, CC BY-SA 2.0.

Över 2 000 kvadratkilometer av Skottland ska återförvildas i ett nytt projekt som bland annat inbegriper trädplanteringar, återställande av myrar och att koppla samman livsmiljöer för vilda djur.

Området kallas Affric Highlands och har nyligen blivit en del av Rewilding Europe-projektet vars syfte är att skapa ett vildare Europa med högre biologisk mångfald, ibland även genom att återintroducera lokalt utrotade djur.

Beslutet att återförvilda de 2 000 kvadratkilometerna i närheten av Loch Ness följer en kraftig trend i Skottland där naturen ges större plats. Initiativet Scottish Rewilding Alliance vill att Skottland ska bli “världens första återförvildade nation” för att få tillbaka den artrikedom som en gång fanns i nationen. Skottland har blivit ett alltför hårt betat, trädlöst och utdikat landskap med väldigt få områden opåverkade av människan.

– Återförvildande är ett ord som människor definierar annorlunda. För vissa människor är det vargar och björnar. För Trees for Life handlar det om landet och vad det kan försörja. Vi är främst motiverade av den natur som kommer med återförvildandet, men det betyder inte att vi inte värdesätter allt som följer med det, oavsett om det är möjligheter för företag och sysselsättning, så finns det många sätt vi kan använda mark bättre och öka vad den kan erbjuda, säger Steve Micklewright, verkställande direktör i projektet Trees for Life som är en del av satsningen, till The Guardian.

I Affric Highlands kommer projektets involverade samarbetspartners tillsammans med markägare jobba för att plantera träd på platser som avskogats, återfukta myrar och satsa på att fler stora växtätare åter ska beta landskapet. Det kommer även göras försök att återintroducera den akut hotade vildkatten i området, som behöver stora sammanlänkade områden för att klara sig.

Europeisk vildkatt. Foto: Michael Gäbler, CC BY 3.0.

Lokalbefolkningen ses som en viktig del av projektet och det kommer göras informationskampanjer och satsningar på att lokalsamhället ska kunna gynnas av bland annat naturturism och ekosystemtjänster.

Rewilding Europe ser stor potential för Skottland att höja sig från en väldigt låg position i tabellen över länder med biologisk mångfald.

Övriga områden som ingår i Rewilding Europes återförvildningsområden är svenska Lappland, Oderdeltat i Tyskland, Ropodibergen i Bulgarien, centra Apenninerna i Italien, Velebitbergen i Kroatien, södra Karpaterna i Rumänien, Donaudeltat i Ukraina, Rumänien och Moldavien, samt Coadalen i Portugal.

Målet är att inleda arbetet i Affric Highlands 2023.

– Höglandet har enorm potential att hjälpa naturen att komma tillbaka och därmed hjälpa människor att frodas och dessutom att tackla den globala krisen för klimatet och naturen, säger Steve Micklewright till BBC.

Källor: Rewilding Europe, The Guardian och BBC

Mer att läsa