Gå till innehållet

Stort intresse för att anlägga minidammar

Koloniområdet Pungpinans odlingslotter. Foto: Erik Hansson

Att anlägga en damm i trädgården verkar vara populärt i år. Rikare trädgårds dammkampanj har fått stor uppmärksamhet i media och idag på Biologiska mångfaldens dag ges en workshop i hur det går att anlägga en minidamm på en odlingslott. Intresset från odlarna är stort.

Det är Pungpinans odlingslotter i södra Stockholm som arrangerar dagen i samarbete med Rikare trädgård. Tillsammans med grod- och dammexperten Vide Ohlin kommer odlarna i området få en workshop i hur de kan skapa minidammar även på 100 kvadratmeter stora odlingslotter.

Föreningen har köpt in baljor, kokosfibernät till kanterna och sand till botten. Intresset för att delta har varit stort. Av föreningens 172 medlemmar har 18 personer anmält intresse för att skapa en minidamm. Ännu fler än så är nyfikna på att göra det senare, berättar Katja Jassey, ordförande i Pungpinans odlingslotter.

Dessutom kommer företrädare från två andra odlingsföreningar att närvara för att hämta inspiration.

Katja Jassey framför kirskål, pelaräppelträd, rabarber och plastsäck att röta ogräsrötter. Foto: Eva Söderlind

Hur kommer det sig att det är ett så stort intresse tror du?
– Jag vet att många hoppas att paddor och grodor ska flytta in och hjälpa oss med mördarsniglarna. Men de flesta av oss har nog bara den där magkänslan av att en liten damm vore underbart men har inte kommit till skott. Det är helt enkelt lättare och roligare att göra det när man gör det tillsammans och med vägledning.

Om allt går som det ska den 22 maj så kommer koloniområdet ha 18 små minidammar utspridda på ett relativt litet område, vilket garanterat kommer öka den biologiska mångfalden.

– Ett odlingslottsområde är speciellt på så sätt att vi är massor av små trädgårdar på 100 kvm som ligger tätt ihop helt utan barriärer mellan varandra, berättar Katja Jassey. Tillsammans bildar vi en gigantisk trädgård där insekter kan rumla runt fritt. Vi är inte heller lika prydliga som en vanlig villaträdgård, det finns alltid stökiga komposter, ogräs, bärbuskar och annat som ger både mat och husrum till insekter och djurliv.

Hon tycker själv att en trädgård ska ha vatten, dels för att vatten gör något med en plats men också för att det är bland det viktigaste vi kan göra för den biologiska mångfalden.

– Tydligen kan det ibland vara bättre med flera små vattenhål än ett stort och det finns nog ingen mer lämplig plats att testa det på än just ett koloniområde.

Vad ser du själv fram emot med workshopen?
– Att få veta mer om faunan som omger oss, vi har en skog på vår norrsida, villor mot väst och idrottsplats på östra sidan och trafikerad väg i syd. Jag är också väldigt nyfiken på att få lära mig hur jag ska göra för att skapa optimala förhållanden för att det ska växa fram en undervattensvärld i baljan. Sen ska det bli väldigt roligt att följa hur det här utvecklar sig under säsongen. Det blir som att skaffa husdjur som lever i frihet.

Mer att läsa