Gå till innehållet

Största naturkommunikationsprojektet någonsin ska visa upp Kinas okända naturarv för världen

Tibetan macaque, or Chinese stump-tailed macaque, Macaca thibetana, Tangjiahe National Nature Reserve, NNR, Qingchuan County, Sichuan province, China. Foto: Staffan Widstrand

Tibetansk stubbsvansmakak, Tangjiahe National Nature Reserve, i Sichuan-provinsen i Kina. Foto: Staffan Widstrand/Wild Wonders of China

Wild Wonders of Europe har i åtta år arbetat för att visa upp och skydda Europas naturarv. Nu har de första stegen tagits för att göra samma sak i Kina. Två av initiativtagarna är svenskar – Staffan Widstrand och Magnus Lundgren. Vi har intervjuat Staffan Widstrand om det ambitiösa projektet.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Staffan Widstrand har en lång meritlista. Han har utsetts till Årets naturfotograf i Sverige, vunnit hela elva utmärkelser i den internationella naturfototävlingen ”Wildlife Photographer of the Year” och han har skrivit inte mindre än 16 böcker. Dessutom har han grundat naturskyddsprojekt så som Ekoturismföreningen, Wild Wonders of Europe och Rewilding Europe. Den sistnämnda organisationen använder naturskyddsåtgärder för att få naturen att återhämta sig och förvildas. Målet är att låta Europa utvecklas till att bli vildare, från storstäderna ända ut i vildmarkerna.

Tangjiahe river, Tangjiahe National Nature Reserve, NNR, Qingchuan County, Sichuan province, China. Foto: Staffan Widstrand

Tangjiahe-floden i Tangjiahe National Nature Reserve i Sichuan-provinsen i Kina. Foto: Staffan Widstrand /Wild Wonders of China

Sedan ett tag tillbaka har Staffan Widstrand tillsammans med Magnus Lundgren och några kinesiska, amerikanska och brittiska kollegor gått över till att försöka bygga upp ännu ett nytt projekt – Wild Wonders of China. Målet är att visa upp Kinas naturarv för kineserna och världen och fira det som finns kvar. Grundinställningen är att fokusera på och lyfta de positiva exemplen.

Det är ett kommunikationsprojekt som enligt Staffan kommer vara i ännu större skala än det var i Europa och det beror bland annat på att kunskapen om Kinas natur är så begränsad i världen att informationen behöver nå ut till så många.

– Hur många vilda däggdjursarter som lever i Kina känner du förresten till förutom “den där svartvita”? frågar Staffan Widstrand mig.

Jag tänker febrilt och hinner börja komma på några exempel förutom jättepandan (snöleopard, röd panda, flera sorters apor) innan jag räddas av att Staffan själv svarar på sin retoriska fråga.

Golden Pheasant, Chrysolophus pictus, Tangjiahe National Nature Reserve, NNR, Qingchuan County, Sichuan province, China. Endemic species for China. Foto: Staffan Widstrand

Guldfasan i Tangjiahe National Nature Reserve i Sichuan-provinsen i Kina. En endemisk art som bara lever vilt i Kina. Foto: Staffan Widstrand /Wild Wonders of China

– De flesta känner knappt till ett enda djur till, men Kina är det tredje landet i världen i ordningen, sett till antalet vilda däggdjursarter! Vi vill berätta om något som ganska få vet om och fira det som finns kvar. Genom positiva exempel och genom att prata om det halvfulla glaset vill vi nå ut med information om att det verkligen börjar hända saker i Kina på naturskyddsfronten. Det råder en extremt positiv stämning där borta runt saker som naturfoto och vandring, och fågelskådning är bland det coolaste man kan göra i Kina just nu.

Det är inte det att de inte erkänner problemen med smoggen, nedskräpningen, exploateringen, de förstörda våtmarkerna och de reglerade floderna, men det finns så mycket annat att också fokusera på. Dessutom har varje land sina miljöproblem. Det är inte unikt för Kina.

– Inte ska vi i Sverige förhäva oss kanske, som huggit bort 98% av vår urskog, dämt upp och ödelagt nästan alla vårs stora älvar, extrem-kemi-uppodlat alla våra bördiga marker, stoppat alla våra kossor och grisar i fabrikslador året runt och med skattebetalarnas pengar skapat granplantager av nästan alla våra tidigare så vackra betesmarker? frågar sig Staffan Widstrand.

– Jag har varit i Kina tio gånger de senaste åren och det är verkligen häpnadsväckande att där fortfarande finns sådana ptroligt vilda och orörda naturskatter. Betydligt mer än de flesta nog tror. Kina började med naturreservat 1500 år före något annat land i världen och många av dessa områden är fortfarande skyddade än idag. Jakt är sedan ett par år dessutom förbjuden i stora delar av Kina, fortsätter Staffan Widstrand.

Naturturismen ökar också markant i landet. Nu har en större del av befolkningen råd med kameror och kikare och det finns dessutom äntligen bra litteratur om fåglar och däggdjur, vilket är en förutsättning för att intresset ska kunna öka ytterligare. Men precis som i många andra länder blir det väldigt fokuserat till de mest kända platserna, medan många fina områden är nästan helt okända som besöksmål. Ett av Wild Wonders of Chinas mål är att visa på möjligheten att skyddade områden också kan ge intäkter i form av ekoturism.

Tibetan macaque, or Chinese stump-tailed macaque, Macaca thibetana, Tangjiahe National Nature Reserve, NNR, Qingchuan County, Sichuan province, China Foto: Staffan Widstrand

Tibetansk stubbsvansmakak i Tangjiahe National Nature Reserve i Sichuan-provinsen, Kina. Foto: Staffan Widstrand /Wild Wonders of China

Teamet som nu jobbar med att etablera Wild Wonders of China är ett tiotal personer. Två svenskar, en amerikan, en engelsman och sex kineser, varav en av dem är något av Kinas naturreservatskung. Han har varit med och skapat över 500 naturreservat i landet. Bra samarbete med folk som kan Kina är helt nödvändigt. Stora områden av Kina är idag inte ens formellt tillåtna att besökas av utlänningar.

Vad är mest akut i ert arbete just nu?
– Vi söker nu tillstånd hos regeringen. Utan det går det inte. Det är absolut inte självklart att ett blandat gäng utlänningar och kineser ska få tillstånd till sådana här projekt. Men vi har gott hopp om att vi ska kunna få tillstånden, eftersom de positiva effekterna av det vi vill göra är så tydliga.

Först när och om tillståndet är klart kan det ambitiösa arbetet påbörjas på allvar. Målet är att nå ut till minst två miljarder människor, varav en miljard kineser, med budskapet om hur mycket vild natur kan vara värd, både känslomässigt och identitetsmässigt för landets invånare, men också för naturen själv och rent ekonomiskt i form av ökande naturturism.

Intresset från media är redan stort för projektet. Fyra kinesiska tv-bolag vill göra en tv-serie om projektet, och det starkt ökande intresset från kineser att upptäcka sitt eget naturarv är också ett gott tecken.

– Ibland är det verkligen som att se kalvar på grönbete. Många stadsbor blir överlyckliga, känslosamma och glada över att få upptäcka och uppleva sitt eget lands natur, berättar Staffan Widstrand.

Little grebe (Podiceps/Tachybaptes ruficollis), wintering at the Poyang Ho Lake, Jiangxi province, China. Foto: Staffan Widstrand

Smådopping övervintrar i Poyang Ho Lake i Jiangxi-provinsen i Kina. Foto: Staffan Widstrand /Wild Wonders of China

Det som saknas, förutom de nödvändiga tillstånden, är pengar. För att lyckas med projektet beräknar Staffan Widstrand att de behöver få in 90 miljoner kronor. Det kan låta mycket, men ambitionsnivån är att skapa det största naturkommunikationsprojektet som någonsin gjorts och skulle Wild Wonders of China lyckas finns möjligheter till betydligt större intäkter för Kina, samtidigt som stora naturvärden skulle kunna skyddas, räddas och återskapas.

Läs mer:
• Om Staffan Widstrand på Staffanwidstrand.se
• Om Wild Wonders of China på Wildwondersofchina.com

Mer att läsa