Gå till innehållet

Största inflödet av syrerikt havsvatten till Östersjön på 60 år

Östersjön. Foto: Erik Hansson

Östersjön. Foto: Erik Hansson

Nordsjön försåg under julen Östersjön med det största inflödet av syrerikt havsvatten på 60 år. Samtidigt kom också fyra gigaton salt med i vattnet. Förhoppningen är att inflödet ska förbättra Östersjöns syrefattiga bottnar. 

Stormarna mellan den 13 och 26 december innebar att Östersjön fick uppemot 200 kubikkilometer(!) havsvatten från Nordsjön, vilket är det tredje största inflödet sedan mätningarna började 1880. Samtidigt anlände också enorma mängder salt som bland annat ändrade saltvattenhalten vid Bornholm från 16 till 26 promille.

Vad innebär då detta för Östersjön?
– I ett första steg hoppas jag på ett trendbrott i den fleråriga ökningen av syrefria bottnarnas utbredning i Östersjön, berättar Björn Risinger på Havs- och vattenmyndigheten.

Stora områden i Östersjön består av väldigt syrefattigt vatten. På den här bilden, från december 2013, visas i grått och svart delar av Östersjön som djur flyr undan för att det är för låg syrehalt. När syret är slut på havsbottnen fortsätter bakterier nedbrytningen av organiskt material och svavelväte bildas. Svavelväte är giftigt för alla högre stående organismer och kan leda till döda bottnar.

De kommande månaderna kommer forskare undersöka exakt vilka effekter detta nya inflöde har på Östersjön, men förutom att ge syre till syrefattiga bottnar så finns det också en viss oro för att pulsarna av vattenmassor trycker syrefattigare vatten mot Finska viken.

 

Källor: IDW, SMHI och Save the Baltic

Mer att läsa