Gå till innehållet

Störst förlust av biologisk mångfald sker i haven

Clownfisk. Foto: Jenny from Taipei – Be careful honey….Uploaded by PDTillman, CC BY 2.0, Link

En ny stor studie har gått igenom ekosystem världen över för att se hur den biologiska mångfalden förändras. Forskarna kom fram till att tropikernas ekosystem är de mest hotade, men att det är i haven som försämringarna går snabbast.

Chefsforskaren Maria Dornelas, från School of Biology vid University of St Andrews, berättar att deras studie visar att den biologiska mångfalden ändras överallt, men det är inte bara försämringar, på vissa platser sker återhämtning och anpassning.
– När den biologiska mångfalden är med på nyheterna i dagsläget handlar det ofta om att Amazonas brinner, eller om den globala massdöden i korallreven, och det med rätta, eftersom det är skrämmande nyheter. Men det finns också mycket återhämtning som sker tyst i bakgrunden och många platser där det inte händer mycket. Vår studie sätter detta på kartan och visar att de inte är motsägelsefulla, säger hon i ett pressmeddelande.

Studien, som baseras på 50 000 tidsserier för biologisk mångfald från 239 studier fann att det är mänsklig påverkan som är den största orsaken till att den biologiska mångfalden förändras. Störst negativ förändring sker i haven och mer specifikt i tropiska områden sker förlusten av biologisk mångfald i högst hastighet. På vissa håll så kraftig som en 20 procents minskning per år. Andra ekosystem har sett en återhämtning eller en ökning av antalet arter.

Källa: McGill University och Science

Mer att läsa