Gå till innehållet

Ny studie: Storsatsningen på biodrivmedel skadar klimatet

Krogvide odlas som energiskog till biobränsle. Foto: I, Hugo.arg, CC BY-SA 3.0, 

Satsningen på biodrivmedel i bensin och diesel kommer öka utsläppen av koldioxid och biodrivmedel. Detta enligt ny forskning som publicerats i Nature.

Forskarna bakom studien, Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger, skriver även på DN Debatt om hur den svenska satsningen och tron på biodrivmedel sannolikt kommer leda till ökade utsläpp. I genomsnitt har biodrivmedel större klimatpåverkan än fossil bensin och diesel och det gäller oavsett om de tillverkas av palmolja från Indonesien eller av raps från Sverige.

LÄS ÄVEN: • Centerpartiet får Greenwashpriset 2018 för vilseledning om biobränsle

Anledningen till de stora utsläppen är att biodriv­medel kräver stora mark­arealer och forskarna menar att det är viktigt att vi låter skogar lagra koldioxid. Om mark istället används för odlingar av biodrivmedel så bidrar det till högre koldioxidhalter i atmosfären.

– I Sverige finns starka förhoppningar om att skogen ska kunna bidra med stora mängder biodrivmedel. Det är en orealistisk vision: svensk vedråvara används redan som bränsle i värmeverk och för olika materialprodukter (virke, papper, textilier, etcetera) med avsättning på globala marknader. Varje större omdirigering av vedråvara till biodrivmedel kommer därför att behöva kompenseras med ökad skogsavverkning och produktion av materialprodukter någon annanstans i världen, skriver Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger på DN Debatt.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Därför är biobränsle inte en realistisk lösning för flyget

De menar också att det inte är ett alternativ att enbart använda biprodukter, så som tallolja och slakteriavfall, eftersom de utgör en så liten andel. Det är bara om biodrivmedel odlas i stor omfattning som de kan spela en nämnvärd roll i transportsektorn. Men då medför de å andra sidan större koldioxidutsläpp.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i flygplan – dödsstöt för regnskog och klimat

Lösningen enligt debattartikeln är ökad eldrift i transportsektorn.

Källor: Nature och Dagens Nyheter

Mer att läsa